בעלי נטיות הפוכות - סוטים?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]


ש: רב אחד התבטא שבעלי נטיות הפוכות הינם סוטים.  עקב זה הודיעו בצבא שהוא Persona Non Grata, אישיות לא רצויה.  עכשיו שנרגעו הרוחות...

ת: לא בטוח שנרגעו הרוחות.  יש בימינו פרדיגמה Paradigma, צורת חשיבה מסויימת, תבנית חשיבה, שהאדם אינו מוכן לספוג ביקורת.  לכן, על כל מה שנאמר ומתאים לו, הוא שמח, ועקב כל מה שלא מתאים לו, הוא בלחץ.

ש: לגופו של עניין, זו סטייה או לא?

ת: יש לבחון בשלושה אופנים – על פי תורה, על פי דרך ארץ שקדמה לתורה ועל פי מדע.  על פי תורה זו ודאי סטייה, המוגדרת תועבה וגועל נפש, שעונשה מות יומת.  כמובן, אנו לא נהרוג אף אחד.  אין כאן מה לדון. אבל זה עדיין איסור תורה. לכן, אם אדם מתרפא מנטיה זו, מה טוב.  ואם אינו מתרפא, יתגבר על יצרו.  לכולנו יש יצרים, אלו או אחרים, ועלינו להילחם נגדם.  התורה לא ניתנה למפונקים ולבטלנים.

ש: ומבחינת דרך ארץ קדמה לתורה?

ת: כלומר, בינה טבעית, מוסר טבעי.  כידוע הדבר אסור גם על פי שבע מצוות בני נח, כלומר המוסר האוניברסלי.  זה נורמלי להתחתן ולהוליד.  חתונה – פירושה זוגיות ולידה.  אהבת בני הזוג, אומר מרן הרב קוק, קשורה לאהבת הנצח, אדם נעשה נצחי דרך צאצאיו.

ש: גם שני גברים יכולים לאמץ ילד...

ת: כן.  תינוקות למכירה...  זה לא אנושי.

ש: ומבחינה מדעית-מחקרית, מה יש לומר?

ת: יש כאן השתקה.  פסיכולוגים מפחדים לדבר.  יש מחקרים לכאן ולכאן.  יש טוענים שזו תכונה מולדת שאי אפשר לשנות.  מי שינסה יהיה אומלל.  ויש אומרים שאין זה מולד, אלא בחירה עקב חוסר זהות עצמית, צורך בקשר תלותי חזק.  ויש פסיכוטרפיה, טיפול במנגנוני הגנה, אינטגרציה של כחות האני והעלמת התסמין.  אבל המבטא דעה זו שיש כאן הפרעה נפשית, סותמים לו את הפה באלימות, עד כדי איום של אבדן פרנסה.  הוא חייב להתנצל ולמחוק פרקים שלמים של ספריו.

ש: הוחלט להוציא נטיות הפוכות מן ה-DSM, ספר המחלות המקובל בארצות הברית?

ת: נכון.  רוב הפסיכולוגים של הארגון החליטו להוציא.  אך באותו זמן, סקר בין הפסיכולוגים בארצות הברית גילה שרובם לא סברו כן.  אם כן, לא היתה זו החלטה מדעית אלא פוליטית. גם עתה, רוב המחקרים סוברים שאין זה מולד ושזה ניתן לטיפול.

ש: אם כן, מי שמתנגד לטיפול, יש לו בכל זאת על מה לסמוך?

ת: קודם כל, לא כופים טיפול על אף אחד.  אך נשתמש במשל.  נניח שמיעוט רופאים אומרים לך שאתה בריא, ורוב הרופאים אומרים לך שאתה חולה ושיעזרו לך לצאת – מה תחליט?

ש: ודאי אקבל דברי מי שטוען שזה לא כביש חד סטרי, ולפחות אנסה.  ובכל זאת, הביטוי סוטה, הוא מעליב?

ת: להיפך, ביטוי זה נאמר מתוך אהבה.  אם זו סטייה, אז אפשר ליישרה.  אנו אוהבים אותו ורוצים שיהיה מאושר ומוסרי.  אך מי שסותם לו את הדרך, הוא האכזרי, הוא המשחק בנשמות כדי לחזק את דעתו.

ש: גם הביטוי טיפולי המרה מעורר דחייה...

ת: לצערנו, אנו חיים בעולם של שקר, בו מכשפים אנשים בדמגוגיה של מילים.  המרה זה להפוך אדם למה שאינו.  ואנו מדברים על עזרה להיות מה שהוא באמת.  לכן יש לומר: צמיחה, התחדשות. וממילא, לא כופים על אף אחד, אלא רק עוזרים למי שבא מרצונו. וגם אז זה כרוך עבורו במאמצים רבים, אך כדאי, מאוד כדאי.

ש: ממה באה הדחיפה של בעלי נטיות הפוכות להתחדש?

ת: הם מרגישים שאלו לא חיים נורמליים, לא חיים תקינים.  הנשמה הטהורה זועקת מתוכם, לא רק בעם ישראל, אלא בכל המין האנושי.  אבל זה לא קל, צריך להתאמץ, אך זה אפשרי.

ש: ההורים אשמים בסיבוך הזה?

ת: לא בהכרח.  יש טוענים שלמשל אבא אכזרי ומשפיל יכול לגרום. אך זה לא תמיד קורה.  מה שברור הוא, שהורים צריכים מאוד להתאמץ להיות חמים ואוהבים.

ש: כן.  זה תמיד טוב.  ואפשר להיפטר מנטיה זו לגמרי?

ת: ודאי, אני מכיר רבים שהתחדשו, התחתנו, והם מאוהבים בנשותיהם אהבה עצומה.

ש: לא דיברנו על נטיות הפוכות של נשים?

ת: הכל אותו דבר.  אמנם לפי ההלכה, זה פחות חמור, אך עדיין אסור (שו"ע אה"ע כ ב.  הגר"א שם). 

ש: ובסיכום?

ת: חדש חדש ונתחדש.