סיוע לפליטים מסוריה

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם יש מצוה לסייע לאוכלוסיא מסוריה שסובלת סבל נורא עקב המלחמה?  יש טוענים שאי אפשר למצוא תשובה לשאלתנו בהלכה, כי בזמן התלמוד הבבלי לא היתה מציאות כזאת, לכן יש לפתור שאלה זו על פי המצפון המוסרי.

ת: דברי כפירה ישנים.  התורה היא נצחית, וכוללת את כל המצבים שהיו, הווים ויהיו.  ויש בתלמוד בבלי פתח לפתרון כל הבעיות.  ובאשר למצפון המוסרי – המצפון המוסרי של מי?  וכי על פי כדור הארץ כולם תמימי דעים?! רלטיביזם רוחני?

ש: ולגופו של עניין האם מצוה לסייע למסכנים גויים?

ת: ודאי.  רחמיו על כל מעשיו.  נפסק שמפרנסים עניים גויים.

ש: גם אויבים?  הרי סוריה היתה אויבת שלנו והיא עדיין אויבת שלנו, שפכה דמנו לרוב, וארצנו מלאה יתומים ואלמנות בגללה, -  ואנו נפרנס אותם?!

ת: אלו שמגיעים לארץ הם כבר לא אויבים.  אדרבה הם רואים במו עיניהם ששקר נחלו אבותיהם בשנאת ישראל.  רואים שאדרבה הסורים הם הרשעים ואנו עם טוב.  נקוה שכך לגבי אלו שיקבלו סיוע.

ש: ואיך אנו יודעים שהסיוע הכספי יגיע באמת לעניים ולסובלים?  אולי הכסף יגיע לידי עשירים שטלתנים כמו שקורה בהרבה מדינות של רשע, וכן בחבל עזה?

ת: אי אפשר לדעת.  צריך לעשות בחכמה.

ש: אז למה רבנים לא יוצאים בקריאה לתרום להם?

ת: כי עניי עירך קודמים.  אמנם יש מצוה לתת צדקה לכל אדם בעולם, אבל רק בתנאי שמילאנו חובתנו כלפי אחינו.  מה שאמרנו קודם היה הלכה אבל לא הלכה למעשה.

ש: וכי בארץ יש עניים?

ת: לצערנו כן.  לפי דו"ח אלטרנטיבי של "לתת" שהתפרסם לפני שנה בערך: 2.5 מיליון.  לפי ביטוח לאומי, "רק" 1.7 מיליון, אך גם זה הרבה מאוד.  לפי "לתת" 1 מיליון ילדים עניים.  לפי ביטוח לאומי "רק" 760,000.

ש: עניים אך לא רעבים...

ש: גם רעבים רבים יש.  ללשכות הרווחה אין אפשרות לפתור בעיות כולם, אז היא מנפיקה אישורים לפנות לבתי תמחוי.  אך גם בתי תמחוי, כגון יד עזרא ושולמית, לא יכולים לתת אוכל לכולם, כי גם להם אין כסף.  אמהות מלקטות שאריות של ירקות בשוק ירקות כדי שיהיה להם מה לתת לילדים, ולא תמיד מצליחות וילדים הולכים לישון רעבים.  נכון שאין אצלנו מתים מרעב, אך יש רעב.  גם מסתבר שתנאי תזונה גרועים מקצרים את החיים.

ש: אז לא לתת כסף לעניים מסוריה?

ת: זה בלתי מוסרי.  קודם לאחינו.

ש: אבל אנחנו שייכים לאיגוד מדינות OECD, ולכן יש לנו התחייבות לסייע.

ש: אם חתמנו על התחייבות, חייבים לקיים אותה, אך רק המינימום כדי לצאת ידי חובה.  כנראה אנו גם מרוויחים מזה.  אגב, מתוך כל המדינות של OECD, כלומר מדינות מפותחות, אנחנו המדינה הענייה ביותר.

ש: איך קרה דבר כזה?

ת: זה לא הנושא שלנו.  אלא לפני שמפרנסים גויים, יש לפרנס יהודים.

ש: יש טוענים שכל כך סבלנו בהיסטוריה ובמיוחד בשואה, לכן עלינו להבין יותר מכולם שיש חובה מוסרית לסייע לסובלים.

ת: מה זה שייך?  בשואה שלחו יהודים לתאי גזים. וכי אנחנו שולחים סורים לתאי גזים?!  בשואה לא נתנו ליהודים לעלות לארץ. וכי אנו לא נונתים לסורים לגור בסוריה?!  הקיצור, הבעיה אינה שלא עשו לנו חסד, אלא עשו לנו עוול של רשעות נוראה.

ש: אך יש לנו גם טענות שלא עשו לנו חסד, כגון שלא נתנו לנו להגר למדינות אחרות?

ת: עוול אסור לעשות גם לגוי.  אך באשר לחסד, קנה המידה הוא כפי צורך המקבל ויכולת הנותן.  אין לנו יכולת לפרנס את כל כדור הארץ.  יש בעולם שש מאות מיליון רעבים ומתים מתוכם שלושים אלף כל יום.  יש מקומות שהמצב גרוע מסוריה.  היינו שמחים לסייע לכולם, אך אינינו יכולים, מה שנקרא "משאבים מוגבלים". לכן קודם עלינו לסייע  ליהודים.

ש: אבל אם מסייעים לגויים, זה עושה קידוש השם?

ת: קידוש השם אינו גדר ערטילאי.  קודם עליו להיות מצוה ויש מצבים שמצוה הופכת לקידוש השם.  עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה.  אבל כאן המצוה אינה לפרנס גויים אלא לפרנס אחים.  ומה שהמדינה עושה על פי הסכמים שחתמה עליהם או משיקולים פוליטיים, די בכך.

ש: ובסיכום?

ת: אחיך קודמים.

 

ראה סרטון על עוני בישראל: https://video.genfb.com/ 1163228417021859