כישוף מודרני רפואי

הרב שלמה אבינר

 

מה הם סוגי רפואה חלופית או משלימה שמוגדרים על פי ההלכה ככישוף?

-          לא באנו לדון אם כישוף באמת מועיל או הוא רמיה.

-          לא באנו לדון בהבדלים בין מכשף, קוסם, מנחש, ועוד.

-          לא באנו לדון  בהבדל אם הטיפול ניתן על ידי יהודי או גוי.

-          לא באנו לדון אם הוא מכוסה על ידי קופת חולים או לא.

-          לא באנו לדון אם פיקוח נפש דוחה איסור כישוף.

-          לא באנו לדון אם כישוף עדיין קיים בימינו.

רק באנו לדון, אם יש שיטות רפואית שיש להן דין כישוף.

העולה מהפוסקים, רמב"ם הלכות עבודה זרה, רמב"ם ספר המצוות, וגם רמב"ם מורה נבוכים, שולחן ערוך יו"ד קעט, ועוד פוסקים רבים  ראשונים ואחרונים, הוא: פעולה בעזרת כוחות על טבעיים, לא מדעיים, רוחניים, ואנרגיות שונות לא פיסיקליות (כמובן, מותר לשאול נביא, אך אין זה הנושא שלנו, ומאז חורבן בית מקדשנו, אין נבואה).

מקורות: ספר "אל תפנו" לרבי יצחק שטיין, ספר "אהל יעקב" לרב יעקב יוסף טויב, שו"ת "ים החכמה" ח"א יג-יז לרב יצחק מאיר מורגנשטיין.

לאור הנ"ל הנה רשימה חלקית של כישוף, מדין ריפוי באנרגיה רוחנית:

-          EFT

-          EMF

-          IPEC

-          NLT

-          אורה סומה

-          איזון חיים

-          אנרגיית חושן

-          אקסס ברס

-          אקופונקטורה

-     אקופרסורה

-          ביואורגונומי

-          הילינג

-          ווטסו

-          טכניקת בואן

-          מוח אחד

-          מעגל ריפוי

-          קינסיולוגיה

-          קריסטלים

-          רייקי

-          רפואת תדרים

-          רפלקסולוגיה

-          שיאצו

-          שיטת אומגה

-          תודעת הקריסטל

-          מחסור אנרגטי

-          תקשור

מלבד זאת יש שיטות ריפוי המוגדרות כחוקות הגויים, דרכי האמורי.

וכמובן, אין לטעון שפלוני השתמש בשיטה פלונית ונתרפא, כל אלה נחקרו במחקר אקראי מבוקר כפול  סמיות, והתברר שההצלחה אינה עולה על אחוז הפלצבו.

ועיין עוד בספר "נר באישון לילה"

"לא יימצא בך... קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים.  כי תועבת ד' כל עושה אלה ובגלל התועבת האלה ד' אלהיך מוריש אותם מפניך.  תמים תהיה עם ד' אלהיך" (דברים יח י-יג).