מכונת גילוח – זה כשר?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד לכלכל את הסתירה הגדולה הקיימת לגבי שימוש במכונת גילוח - מצד אחד התפרסמו כרוזים רבים של גדולי הדור שאוסרים אותה ומצד שני גם יהודים יראי שמים משתמשים בה?

ת: אמנם הם אוהבי תורה, אך הם יותר מזה אוהבים את יופיים, וחושבים שכך הם יפים מאוד.

ש: אבל גם תלמידי ישיבות רבים מתגלחים וכך היה גם בישיבות בליטא?

ת:  גם תלמידי ישיבות יש שמאוהבים ביופיים, כמו אלו שלא לומדים בישיבות,  אך יש להם מעלה גדולה שהם לומדים תורה, אשריהם.  באשר לישיבות בליטא, קודם כל מכונות הגילוח אז היו אחרות.  שנית החפץ חיים אמר שעקב הסחף התרבותי המקולקל, בני נוער רבים היו מתביישים בפיאות ובזקן, ולכן נמנעו מללמוד בישיבות. אז, עת לעשות לד', החליטו בישיבות להתעלם מכך ("איש חמודות" על הרב וייסמאנדל עמ' ל).

ש: לגופו של עניין מה דין מכונת גילוח?

ת: בגמרא נפסק שתער אסור, מספריים מותרים, וגם מותרים מספריים מעין תער, כלומר שחותכים טוב כמעט כמו תער (שו"ע יו"ד קפא י).

ש: מה ההבדל בין תער למספריים - צורת הגילוח או תוצאת הגילוח?

ת: זו בדיוק השאלה.  מכל הראשונים על הגמרא מתברר שמה שקובע זו התוצאה.  תער חותך סמוך לבשר ולא נשארות שערות, מה שנקרא השחתה.  עם מספריים נשארות מעט, ואפילו במספריים מעין תער אין זה נשחת לגמרי. 

ש: אם כן ברור שמכונת גילוח אסורה?

ת: לכאורה.  אמנם כאשר התגלו מכונות הגילוח הראשונות, שכמובן לא היו חשמליות אלא ידניות, נחלקו הפוסקים.  ברור שלא היו כה משוכללות.  בכל זאת החפץ חיים אסר בכל תוקף (ליקוטי הלכות על מכות מובא בשו"ת מנחת יצחק ד קלג) וכן עוד פוסקים.  ויש שהתירו כגון הג"ר צבי פסח פרנק, בתנאי שלא מצמידים ולא לוחצים, כיון שאין הסכין נוגע בעור, ויש הפסק ביניהם (שו"ת הר צבי ב קמג).

ש: אם כן, יש על מי לסמוך...

ת: לא.  בגלל כמה סיבות: א. הגרצפ"פ הוא פוסק גדול אבל הוא דעת יחיד, ומדובר באיסור תורה, או ליתר דיוק חמישה איסורי תורה על כל חמישה פיאות הזקן (שו"ע יו"ד קפא יא), ויש אומרים עשרה לאויין, כי הוא גם המגלח וגם המגולח.  ב. כמעט בלתי אפשרי לא להדק את המכונה לעור, והרי אם גוזר שתי שערות, כבר עבר על איסור תורה.  ג. אז המכונות לא היו משוכללות כמו היום, שהן ממש מגלחות צמודות לעור.  ולכן אין הוכחה שהמתירים דאז יתירו היום.

ש: איך אפשר לדעת שאכן הסכין חותך סמוך לעור, הרי יש רשת מבדלת?

ת: קודם כל, אם יש יותר ויותר גויים שקונים מכונות גילוח וחדלים להשתמש בתער, סימן שהתוצאות משביעות רצון כמו תער.  שנית, יש להבין שהשערה יוצאת מן העור דרך נקב.  לכן אם רוצים לחתוך סמוך לעור, יש שתי אפשרויות: או לדחוק את העור או למשוך את השערה החוצה.  לכן משתמשים ברשת גמישה מאוד שמגיעה עד שרשי השערות, ובודאי אסור.  או ברשת דקה מאוד עם חריצים וחורים, כלומר בחריצים בעובי של 9-8 מאיות מילימטר, ובחורים 5-4 מאיות מילימטר, יותר דק מצף צילום רגיל. התושבת מתכוונת לפי צורת הפנים, העור נדחק דרך החריצים והחורים, ויש גילוח ממש סמוך לעור.  אפשר לראות כל זאת בצילום מיקרוסקופי.

ש: סליחה, אם הסכין מגיע סמוך לבשר, אז למה אין הוא פוצע אותו?

ת:בגלל שהמתגלח מזיז את המכשיר כל הזמן וגם בגלל מהירות הסיבוב.  אך אם יצמיד במקום אחד כמה שניות תהיינה שריטות.  ש: ומה עם מכונות Lift and Cut (משוך הרם וחתוך)?

ת: יש סכין כפולה שמושכת החוצה את השערה דרך החור יחד עם העור, כדי שהחיתוך יהיה סמוך לשורש.  יש ששוברים הסכין הנוספת, אך אין זה מועיל, זה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת.

ש: אם נחזור לשיטת הג"ר פרנק, האם זה מועיל למשש את העור ואם מרגישים עדיין זיפים, מה טוב?

ת: לא, כי כבר אמרנו שאם גלחו שתי שערות, כבר עברו על איסור תורה, ואיך אפשר לדעת שזה לא קרה.

ש: יש רב שכתב שלא התוצאה קובעת אלא צורת החיתוך, וכן עוד רב כתב דבר דומה...

ת: אלו דברים לא מובנים.  על כל פנים זו דעת יחיד.  אגב, החזון איש עשה ניסוי, לכלך ידו בדיו וגילח אותה ואכן הדיו נעלם במקומות שונים (מובא בשו"ת מנחת יצחק ד קיג). 

הקיצור, גדולי הדור אוסרים, כגון מנחת יצחק (שם), קהילת יעקב, הג"ר יעקב קמנצקי (אמת ליעקב יו"ד קפא), הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות א או"ח לב) ועוד.

ש: ומה אם האדם משתמש בפאטר של מכונות הגילוח או במכונת תספורת או בטרימר  ?

ת: זה יהיה מותר אם רק הבסיס  מונח על העור והחלק הנע לא נוגע. אבל לגבי פאטר, יש סוגים שונים.  אם יש מרחק של 2 מ"מ בין הסכין הנח והסכין הנע, יש מתירים אם החלק הנח הוא המונח על העור.  על פי זה ב"בית הדין המיוחד לענייני מכונות גילוח" של הרב גרוס פיתחו מכונות גילוח מיוחדות שהן בעצם סוג של פאטר לשימוש מותר.  אמנם לא כולן מתאימות לכולם.  אבל יש שם מידי פעם דגמים חדשים.  יש לעקוב ולהתענין (03-616-9070).

ש: ומה אם מישהו "מת" על הורדת הזקן?

ת: אז שישתמש במשחה.  פעם משחה היתה מסריחה מאוד.  עתה כבר לא.  אך יש להיזהר לא להוריד אותה עם הפלסטי המצורף כי הוא חד מאוד, והשער לא תמיד מתנתק על ידי המשחה,  אלא רק נחלש, אלא יש להוריד את המשחה על ידי מקל של גלידה או כרטיס אשראי, שאינם חדים.

ש: ובסיכום?

ת: גם באופן מותר, אין להוריד זקן.  יהודי נורמלי הוא יהודי עם זקן.  כך היה תמיד.      

 

 

ראה תשובת הרב בוידיאו של מכון מאיר:

https://www.youtube.com/watch?v=a96TpoCBTpc&spfreload=10