הלכות ספינר

 הרב שלמה אבינר

 

האם ספינר הוא הבל

ש: יש טוענים שמשחק הספינר הוא הבל ולכן יש למנוע אותו מילדים?

ת: כמעט כל המשחקים הם הבל, אך ילד צריך גם לשחק. כל אדם צריך קצת להתאוורר.  עיין רמב"ם שמונה פרקים פרק ה.  קל וחומר ילד.  העיקר לא להגזים.  אמנם יש משחקים חכמים כמו שחמט, אך ילד זקוק גם לדבר יותר קליל.  הקיצור, אין זה שונה מכל משחק אחר, העיקר לא להגזים ולא לפתח התמכרות.

 

בחורה עם ספינר

ש: האם בחורה שהולכת עם ספינר ברחוב, זה מושך תשומת לב כמו מי שמעשנת סיגריה וזה לא צנוע?

ת: מותר, כי זה שגרתי ולא מושך עין.  עישון ממילא אסור מפני שמאוד מזיק.  כל שנה מתים בארץ 8000 מעישון ד' ירחם.

 

ספינר בבית הכנסת ובבית המדרש

ש: האם מותר לשחק בספינר בבית הכנסת ובבית המדרש?

ת: באופן כללי, בית המדרש הוא יותר קדוש מבית הכנסת, לכן אפשר להפוך בית כנסת לבית מדרש אבל לא בית מדרש לבית כנסת, כי מעלין בקודש ולא מורידין.  הטעם: כי בבית הכנסת אנו פונים אל ד' אבל בבית מדרש ד' פונה אלינו.  ובכל זאת, יש קולות בבית המדרש כי אדם נמצא שם כל הזמן וזה ביתו.  לכן מותר בשעת  הצורך לאכול ולישון שם.  וכן לעשות דברי חול שאינם קלות ראש, כשיש צורך.  עיין שולחן ערוך או"ח סי' קנא.  לכן, מותר לשחק בספינר בבית המדרש כשיש צורך בכך אבל אסור בבית הכנסת.  שמא תאמר: זה עוזר לאדם להתרכז בזמן התפילה, - אלא אנחנו לא שם כל כך הרבה זמן ואדם יכול להתרכז בלי זה.

 

משחק ספינר בזמן תפילה ולימוד תורה

ש: זה נכון שאסור לשחק בספינר בזמן שיעור, קריאת התורה ולימוד תורה?

ת: נכון.  ודאי.  צריך חרדת קודש.  ברכות כב א.

 

ספינר בשבת

ש: מותר לשחק בספינר בשבת?

ת: אם יש בו אורות ודאי אסור.  אם אין בו אורות, לאשכנזים מותר, לספרדים מחלוקת, ככל משחק.  עיין שו"ע או"ח שח, מה.  מ"ב שלח ס"ק כא.  ילקוט יוסף שבת ח"ב שח, ו.  שו"ת אור לציון ח"ב כו, ח.