עדיין יש להתפלל על יהונתן

הרב שלמה אבינר

 

יש עדיין להתפלל על יהונתן פולארד.  אמנם בחסדי ד' הוא יצא מבית-הסוהר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אך עדיין לא תמה מסכת יסוריו.

הוא מעוכב בגלות, והמהר"ל מסביר בפתיחת ספרו נצח ישראל שבגלות יש שלוש צרות: גרות, עינוי, עבדות.  וכן לאהובנו יהונתן יש עדיין שלוש צרות.

א.      הוא אינו מורשה לעלות לארץ, הארץ אליה הוא מתגעגע, המדינה אותה הוא אוהב, את העם אותו הוא שירת.  אמנם הבטיחו לו שבעוד חמש שנים יוכל לעלות, אבל חמש שנים זה נצח עבורו, ומי יודע אם יעמדו בהבטחתם.  לכן, עלינו להתפלל.

ב.      הוא עדיין מאוד חולה.  מי שהיה חולה שלושים שנה בבית-הסוהר באופן חמור ובנס נשאר בחיים, לא יתרפא בן רגע.  ב"ה הוא הולך ומחלים, אך עוד ארוכה הדרך עד שיצא מזה העינוי.  לכן, עלינו להתפלל.

ג.       והדבר השלישי: עבדות.  הוא אינו בן חורין, אלא במעצר בית, בקושי מותר לו לצאת, ולכן אינו יכול להתפלל במניין.  יתר על כן, עליו לענוד בפרק ידו מכשיר GPS כבד וכואב, שעליו להטעינו, ואם יצא מן הבית, זמן ההטענה יתקצר, כך שיצטרך להיטען בשבת, וזאת אינו רוצה, לכן נשאר בבית.  לכן עלינו להתפלל.

ומי שמעוניין במידע נוסף יכול להתעדכן באתר של פולארד.