פאה נוכרית מהודו

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: שמעתי ששוב הופיע הדיון על כשרות פאות הנוכריות מהודו?

ת: נכון.  אך קודם כל, יש לדעת, שעל עצם ההיתר של פאה נוכריות בכלל, יש מחלוקת.  הרמ"א מתיר ויש אוסרים.

ש: אז מה לנהוג להלכה?

ת: המשנה ברורה מביא את שתי הדעות, בסימן עה, ומכריע שאפשר להקל במקום שנהגו להקל, וכיון שבארץ ישראל נהגו להקל, אז מותר.

ש: ומה עם הספרדים?

ת: גם מחלוקת הפוסקים. למשל כף החיים מתיר.  לכן, מי שרוצה לסמוך על המקילים, רשאית.

ש: יש גם נשים צדיקות עם פאה נוכרית.

ת: נכון, אבל תלוי איזו פאה נוכרית.  חשוב לדעת שיש עוד מחלוקת.  האם כל פאה נוכרית מותרת גם אם היא יפה, או רק פאה פשוטה, כמו שחבשה, הרבנית חיה לאה זצ"ל, אשתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. כפי שרואים בתמונה, זו היתה פאה פשוטה להפליא שבעצם דמתה לכיסוי ראש.

ש: ומה נפסק?

ת: זו מחלוקת, יש מתירים, כי מותר לאשה לדאוג שלא תתגנה.

ש: האוסרים לא מסכימים?

ת: הם אומרים שהעיקר שלא תתגנה בפני בעלה, אך מה בכך שהיא אינה יפה בעיני זרים.  אדרבה זה יותר טוב.  יש אפילו מליצה על זה.  כידוע, כדי להכשיל את בני ישראל, בנות מדין הציבו אשה זקנה בחוץ ואשה צעירה בפנים, כפי שרש"י מביא.  עתה זה הפוך, אשה נראית זקנה בבית, לבושה בבלאי סחבות, אך מתייפה כאשר יוצאת החוצה, כדי להיראות צעירה.

ש: אז מה להלכה?

ת: כולם מודים שצריך פאה צנועה, לא מוגזמת, כגון ארוכה, נופלת על הלחיים וכדומה. ואין זה מיוחד בפאה, אלא דין בכל בגד, שצריך להיות צנוע ולא למשוך את תשומת הלב.

ש: עכשיו נבוא לשיער מהודו.  הבעיה היא שהוא נתרם כחלק מפולחן עבודה זרה, לכן אסור בהנאה.

ת: המתירים טוענים שזה מיעוט והולכים אחרי הרוב.  למשל מייצאים מהודו 5000 טון שיער, ומתוכו רק 500 טון בא מאיזור בו יש תקרובת שיער, השאר הוא סתם נמכר על ידי נשים עניות הדואגות למחייתם.  כמובן איני יודע אם אלו מספרים מדוייקים.  וגם מה שהולך לעבודה זרה, לא ברור שעצם הגזיזה היא עבודה זרה, אולי זו סתם תרומה.

ש: בכלל, למה לקנות דווקא מהודו, אפשר לקנות ממדינות אחרות?

ת: זה מגיע מהודו לכל מדינות העולם, ולא תמיד מצויין על ידי היצרן שהמקור מהודו.

ש: אם אני מסכם, יש שלוש בעיות.  א. יש בכלל אוסרים פאה נוכרית.  ב. גם המתירים, לא יתירו פאה מוגזמת.  ג. יש גם חשש של תקרובת עבודה זרה.  אך בודאי, יותר טוב מטפחת ראש.

ת: נכון. כך נוהגות כמעט כל הנשים יראות שמים.

ש: בכל זאת יש שאלה, מה עדיף מטפחת ראש או כובע לא צנועים, שלא מכסים את הכל, או פאה נוכרית שמכסה את הכל?

ת: עדיפה מטפחת שמכסה את הכל... אך אפשר לסמוך על הגר"מ פיינשטיין שמתיר להוציא שתי אצבעות, 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח).

ש: ובסיכום?

ת: שקר החן והבל היופי, אשה יראת ד' היא תתהלל.