מאבק הנכים צודק?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם מאבק הנכים להעלאת קצבתם צודק?  כמה חייבים לתת להם?

ת: אין דין שחייבים לתת צדקה לנכים, באשר הם נכים.  יש דין לתת צדקה לעניים.  אם הנכה הוא עני, יש לתת לו, אם אינו עני, אין לתת לו.

ש: מה ההגדרה של עני?

ת: מי שחסר לו החיוני לחיות, כלומר מזון, ביגוד, דיור ותרופות.  זה לשון הרמב"ם: "מצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לעשרו" (הלכות מתנות עניים ז ג).

ש: אך בזה יש מרווח גדול?

ת: זה נמדד לפי הזמן והמקום.  למשל מים לשתות זה חיוני, תרכיז להמתקה אינו חיוני.  מכנסים פשוטים חיוניים, מכנסיים יקרים אינם חיוניים. דירה פשוטה חיונית.  וכן הלאה.  יש מה שנקרא קו העוני. אמנם אפשר להתווכח על השיטה כיצד הוא נקבע, אך זה מה שמקובל במדינתנו, לכן יש לבדוק אם קצבת הנכות מגיעה לקו העוני או לא.

ש: לפי זה אם הנכה הוא עשיר, או אם בן זוגו מרוויח הרבה כסף, לא מגיע לו כלום.

ת: נכון מאוד.  ואכן החוק במדינתנו מבחין בין נכה לנכה, אם יש לו כסף או שאשתו מרוויחה.

ש: אבל לגבי קצבת ילדים וזקנים, החוק אינו מבחין והמדינה נותנת אוטומטית אותו דבר לכולם.

ת: זה לא צודק.  לא מגיעה צדקה לילד בתור ילד, אלא אם כן אין זה מדין צדקה, אלא מדין עידוד ילודה.  וכן לא מגיע צדקה לזקן בתור זקן, אלא אם כן זו דרך לבטא כבוד זקנים.

ש: גם אלו דברים חשובים!

ת: בודאי.  אך כאן אנחנו נכנסים לסוגיה של סדרי עדיפויות, כיוון שיש למדינה משאבים מוגבלים, האם לתת צדקה לעניים או לעודד ילודה.

ש: אם באנו לסדרי עדיפויות, האם יש להעדיף נכה שאינו מסוגל כלל לעבוד על פני נכה שמסוגל לעבוד ומחליט לא לעבוד?

ת: אולי אינו עובד כי לא מצא עבודה, אך אם הוא יכול למצוא עבודה, ודאי עליו לעבוד ולא לדרוש כסף מהצדקה, כפי שכתוב במשנה פאה.  והוא הדין שעדיף להקדיש כסף כדי שהנכה ילמד מקצוע המתאים למוגבלותו מאשר סתם לתת לו כסף, כפי שמגדיר הרמב"ם שיש שמונה מעלות בצדקה, והמעלה העליונה היא להמציא לו מלאכה ולא יצטרך לבריות (הלכות מתנות עניים י ז).

ש: בסיכום מחאת הנכים מוצדקת או לא?

ת:  יש לבדוק המספרים.  אם הוא עשיר, אינו זכאי לצדקה.  אם הקצבה + עבודתו + עבודת אשתו מגיעים לקו העוני, גם אינו זכאי לצדקה.  אם לא מגיעים, אז הוא זכאי לצדקה.

ש: בדקתי מספרים קו העוני ליחיד הוא 3158 ש"ח לחודש וקצבת 80% נכות היא 2793 ש"ח, אז חסר לו 400 ש"ח.

ת: אלא אם כן הוא מסוגל לעבוד קצת ולהרוויח 400 ש"ח לחודש.

ש: וכן קו העוני לזוג הוא 5053 ש"ח וקצבת הנכות היא 3965 ש"ח, אם כן חסר לו 1100 ש"ח?

ת: כנ"ל אלא אם כן הוא ואשתו מסוגלים להרוויח יחד 1100 ש"ח לחודש.  כמובן, אם הנכות היא 60%, אז הקצבות יותר נמוכות.

ש: נכון: 1755 ש"ח ליחיד, 2458 ש"ח לזוג, ועליו להשלים יותר, אך גם יש לו יכולת יותר גדולה לעבוד.  ומה אם יש לו ילדים?

ת: קצבת הנכות יותר גבוהה ויש גם ביטוח לאומי לילדים.

ש: ובסיכום?

ת: מצוה גדולה לתת צדקה, אך כפי היכולת, וכפי סדרי העדיפויות.