חוק השבת לעם השבת

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: יש עתה דיון קשה על פתיחת מרכולים ושאר עסקים בשבת.  אולי על הדתיים לוותר ולא לכפות דעתם על חילוניים שלא מעוניינים לשמור שבת אלא לתת חופש לכל אחד לנהוג כרצונו?

תשובה: זה לא נקרא כפיה, זה נקרא מדינה.  אינינו רוצים שתהיינה שתי מדינות, אחת דתית ואחת חילונית.  אלא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.  לכן, כיוון שיש דעות שונות, הפתרון הוא מערכת של סבלנות הדדית.  מראשית המדינה, נקבע שאין פתיחת חנויות בשבת, מה שנקרא הסטטוס-קוו, ומאז שום דבר לא השתנה בהרכב האוכלוסיה, אדרבה התרבו שומרי שבת, ואין שום סיבה לשנות.

לגופו של עניין, או לנשמתו של עניין, יש ארבעה נימוקים עמוקים על שמירת שבת במדינה, כפי החלוקה של מרן הרב קוק, ביחס להבנת התורה: אלהי, מוסרי, דתי, לאומי.

א.      נימוק אלהי.  הרמב"ם מסביר במורה נבוכים ששמירת שבת היא ביטוי לאמונה שבראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, וכן הודאה לד' שהוציא אותנו ממצרים, כפי שמוזכר בעשרת הדברות הראשונות והשניות.  כידוע רוב העם היושב בציון אכן מאמין בד'.

ב.      נימוק מוסרי.  החופש שניתן לכל אחד לנהוג כרצונו, זהו חופש שניתן לעשירים להפעיל עסקיהם בשבת, אך זו שלילת החופש לעובדים, שמוכרחים לעבוד בשבת, שאם לא כן, יפוטרו, והם אינם יכולים לטייל בשבת עם המשפחה.  אין צורך להיות סוציאליסט כדי להבין את דברי הפילוסוף הצרפתי פרודון Prudhon, שאמר שההישג הסוציאליסטי הכי גדול בהיסטוריה של האנושות הוא השבת שנותן יום חופש לפועל, ומשחרר אותו מעבדות.

ג.       נימוק דתי.  השבת אינה פרט קטן בדת, אלא עניין חמור ומרכזי.  וכידוע, רוב העם היום בציון הינו דתי או מסורתי, שמעוניין בשבת.  כמובן, אינינו מדברים כאן על מה שאדם עושה בין כותלי ביתו, אלא בפרהסיא.

ד.      נימוק לאומי.  לכל עם יש מהות, והשבת שייך למהות הישראלית.  שאלו כל אדם בעולם והוא יגיד: יהודי=שבת.  מרן הרב קוק אפילו אמר שבמאבק הלאומי נגד אלו שרוצים לחמוס מאיתנו את ארצנו, התשובה הניצחת היא שאנו עם מבקשי שביעי, ולכן הארץ הזאת שייכת לנו, אך אם חס וחלילה נחלל אותה, אז יש להם פתחון פה לומר: לכו לכם לארץ אחרת.  ואפילו הוגה כופר מפורסם כבר כתב: "מי שמרגיש בלבו קשר אמתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יכול בשום אופן לציין לו מציאות עם ישראל בלי 'שבת מלכתא'... ולולא היא שהחזירה להם 'נשמתם' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו התלאות של 'ימי המעשה' מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטא האחרונה של 'חמריות' ושפלות מוסרית ושכלית".

השבת, היא המלכה שלנו, המלכה האהובה, ולא נחליף אותה באחרת.