מפלגה מעל המפלגות

הרב שלמה אבינר

 

לכל מפלגה יש מסר, יש רעיון, יש מגמה, יש שאיפה.  כל אלה חשובים, כל אלה טובים, כל אלה חיוניים – אבל הם חלקיים.  מפלגה מלשון פלג, פילוג.

לצערנו, עמנו עדיין מפולג, והמפלגות יונקות מאותו פילוג, וגם מכות גלים לאחור לאותו פילוג.

אבל סוד תחייתנו הלאומית הוא: מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.  אך לא איחוד תחתון של צרכים גשמיים אלא איחוד עליון אידיאלי, היונק מנועם ד'.

לכן יש צורך במפלגה מעל המפלגות, מפלגה נשמת כל המפלגות.  מפלגה אשר אין מגמתה מגמה צרה, חלקית, אלא מגמת המגמות.

ומהי מגמת המגמות: הטהרה היהדותית, טהרה התחיה הלאומית.  ודאי המפלגות החרדיות שואפות לטהרה, אבל הן מתנכרות לתחיה הלאומית, לכן לא יוכלו להפיח בה נשמה.

ודאי המפלגות הדתיות-הלאומיות הינן מחוברות לתחיה הלאומית, אך מאז היווסדן, הן שואפות לפשרנות, נוחיות, מתינות, לכן לא תוכלנה להפיח רוח עליון.

על כן יש הכרח לאומי, במפלגת נועם, נועם עליון מקור כל הערכים, שתאמר דברה בשפה ברורה, בדבר טהרת כל הערכים הלאומיים: טהרת השבת הלאומית, טהרת הרבנות הראשית, טהרת הגיור הלאומי, טהרת המשפחה הנורמלית של אב ואם, טהרת החינוך של הילדים ושל החיילים.

לא מפלגה מתחרה במפלגות, לא מפלגה דוחקת מפלגות, אלא מפלגה מרוממת מפלגות, מטהרת מפלגות, מושכת כלפי מעלה מפלגות, מביאה ברכה למפלגות.