עשרת הדברות לטרמפיסט

הרב שלמה אבינר

 

א.      סע רק בטרמפ שאתה בטוח מאה אחוז שהנהג יהודי.  מחבלים מתכננים לקחת יהודים תמימים בטרמפ ולרצוח אותם, והם מתחפשים ליהודי דתי.  ולצערנו כבר היו דברים מעולם.

ב.      סעי רק בטרמפ שאת בטוחה מאה אחוז שהנהג הוא יהודי הגון.  כי יתכן שיש לו כיפה גדולה וזקן ושהוא מושחת.  ולצערנו כבר היו דברים מעולם.

ג.       אם אתה גר בבית והוריך מתנגדים, אל תסע בטרמפ, הם עדיין קובעים עבורך בזה, וגם עושים עבורך דברים רבים לפנים משורת הדין.

ד.      אל תשאל את הנהג לאן הוא נוסע, אלא אמור בנימוס: תודה רבה, אני צריך למקום פלוני.  וכן כשאתה יוצא, אמור תודה בנימוס ואל תטרוק את הדלת.

ה.     אל תיקח בטעות דבר שאינו שלך ואל תשאיר בטעות דבר שלך.

ו.        אל תאכל.

ז.        אל תדבר עם חברך ולא בטלפון סלולרי.

ח.     אם מוזיקה של הנהג אינה מתאימה לך מסיבות שונות, אל תעיר לו לכבות או להנמיך.  אתה אורח.  וכן אל תבקש רשות לעשן ואל תבקש מהנהג שלא לעשן.

ט.     אל תיסע בטרמפים איפה שיש תחבורה ציבורית.  אל תהיה טפיל, פרזיט, עלוקה.  אלא אם כן זה ישוב עם סדר חיים שכולם לוקחים כולם.

י.        תן זכות קדימה לתלמידי חכמים, לזקנים, לנשים ובמיוחד לנשים בהריון או עם ילדים, ולמי שנוסע רחוק.

***

אומר הרמב"ם: כשם  שאדם ניכר במעשיו, כך הוא ניכר בהליכתו, ואנו נוסיף: בנסיעתו.