האם מותר להביט על מדריכה בצבא

הרב שלמה אבינר


ש: דווח  ששלושים טירונים דתיים בחטיבת הצנחנים, סובבו את ראשם כאשר מדריכה הדגימה בפניהם. אם שמועה זו נכונה, האם הם צדקו?

ת: ודאי.  נפסק בגמרא, ברמב"ם בשולחן ערוך ובקיצור שולחן ערוך (קנב ח) שאסור לגבר להסתכל על אשה.

ש: אז מה עושים כשהולכים ברחוב?

ת: א. זה לשניה וזה נקרא ראיה בעלמא לפי תומו (שו"ע או"ח עה מ"ב סק"ז).  ב. יש אילוץ ללכת ברחוב, אך גם אז יש לבחור ברחוב הכי צנוע (בבא בתרא נז ב).  כך בצבא יש לבחור ביחידה הכי צנועה, כלומר מדריך צניחה ולא מדריכת צניחה.

ש: דובר צה"ל הודיע: "חניך שינהג חוסר כבוד כלפי מדריכות לא ימשיך בהכשרה"...

ת: עם כל הכבוד לדובר צה"ל ועם כל הכבוד לצה"ל, הוא עוד לא הגיע לדרגה של פוסק הלכה.  איש על מחנהו ואיש על דגלו.  הוא יעסוק בצבא והפוסקים יעסקו בהלכה.

ש: אבל בצבא הכל בנוי על ציות?

ת: ודאי.  הוא בנוי על ציות ביחס לעניינים צבאיים, אך לא בעניינים של כבוד האשה.  דובר צה"ל סובר שכבוד האשה הוא להביט עליה והתורה סוברת שכבוד האשה הוא לא להביט עליה.  אגב, גם אם מלך ישראל נותן פקודה לצבא בניגוד להלכה, אין לשמוע לו, כי עם כל הכבוד למלך, רבונו של עולם נמצא מעליו (רמב"ם מלכים ג ט).

ש: ואם מאיימים להדיח חייל שלא יסתכל על מדריכה, אז מותר לו להסתכל עליה?

ת: ודאי לא. אך אנו בטוחים שצבאנו הקדוש והטהור והחכם והמסור לא יעשה זאת, כי אם יעשה זאת, יפסיד חיילים נאמנים.

ש: דובר צה"ל עוד טען: "צה"ל הינו צבא עם ממלכתי ואחדות שורות הצבא מודגשת".

ת: בודאי, אחדות, אבל לא אחידות.  יש פתגם של האיחוד האירופי: מאוחדים בגיוון.  באנגלית: United in Diversity, או בלטינית: In Varietate Concordia.

ש: זה דבר פשוט...

ת: כן.  בשביל זה אין צורך בתורה.  זה דרך ארץ שקדמה לתורה, כלומר שכל טבעי ומוסר טבעי.  וכן יש ביטוי לאומי אמריקני Traditional Motto, המופיע בחותם הגדול של ארצות הברית Great Seal of the United States, בלטינית E Pluribus Unum, כלומר מתוך רבים – אחד.

ש: ההבדלים לא גורמים פירוד?

ת: לא.  רבנו הרב צבי יהודה היה רגיל לצטט בצרפתית Differenciation n'est pas separation, כלומר הבחנה אינה פירוד.  אנו לא נכריח חיילים לא להסתכל על אשה, והם לא יכריחו אותנו להסתכל על אשה.  כולנו נכבד את כולנו.

ש: אבל יש אנשים שאינם מבינים למה זו עבירה להסתכל על אשה?  ואז הם לועגים למי שנמנע?

ת: זה עצוב מאוד.  לפעמים הטבע מתקלקל והאדם כבר לא מרגיש שהרע הוא רע.  באשר ללעג, כידוע השולחן ערוך פותח בענין זה: "ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך" (שו"ע או"ח א א).

ש: ובסיכום?

ת: להיות אמיץ ולא לפחד.  כך גם כותב אורחות צדיקים: "יש מתבייש אם יימנע מן העבירות. כגון שנהגו אנשי עירו בעבירות ידועות, כגון להסתכל בנשים וכיוצא בזה משאר עבירות, ומביישים את הנמנע מזה, ומתלוצצים ממי שאינו הולך בדרכיהם. בזה צריך להתחזק לסבול הבושת, וצריך למנוע מן העבירות אף אם יביישוהו בעבור מניעתו.  וכן יש מתבייש אם מקיים מצוות שלא נהגו העולם לקיימם. והמקיים מצוות שלא נהגו העולם, עם כל זה צריך לסבול ולקיים המצוות ההם, ואין להניח שום מצווה בעבור הבושה, כי צריך להתבייש לפני הבורא יתברך שציווה על המצוות" (שער הבושה).

ואנחנו אוהבים את צה"ל ונמשיך לשרת בצה"ל, למסור נפשנו בצה"ל ולדאוג לצניעותו ולטהרתו של צה"ל.