כיצד ננצח בעזה

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: שוב יש הפגזות כבדות על ישובים בדרום, ונשאלת השאלה: הלעולם חרב?  כיצד ננצח שם פעם אחת ולתמיד?

ת: יש באומתנו שלוש דעות בנדון: החרדים, הלאומיים והליברלים.  החרדים אומרים: תורה ותפילה ותשובה ומצוות.  הלאומיים אומרים: מלחמה עד הסוף.  הליברליים אומרים: שלום.

ש: ומי צודק?

ת: כולם צודקים.  כולם עם ישראל.  לכן, לקראת עשיו, יעקב אבינו התכונן לשלשה דברים: תפילה, דורון ומלחמה.  תפילה – חרדים, דורון – ליברליים, מלחמה – לאומיים.

ש: אין זה דומה לענייננו.   יעקב אבינו היה אדם בודד מול צבא אדיר ואנחנו מדינה ריבונית עם צבא.

ת: נכון.  לכן, אנא להתייחס להשוואה כאל משל.

ש: במה מתחילים?

ת: בחרדים.  תורה ותפילה ותשובה ומצוות.  אנו נתפלל וד' ילחם לנו. "כי ד' אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחניך קדוש" (דברים כג טו).

ש: לא כתוב כאן שאין לצאת,  כי אם יש צבא, אלא שד' מפיל אויבנו לפנינו.

ת: נכון.  אמרנו ששלושת השיטות נכונות וצריך שלושתם בבת אחת, כמו יעקב אבינו שתכנן את שלושתם.  וכן כל מלחמות ישראל, של משה רבנו ויהושע ושופטים ושאול ודוד.

ש: טוב.  ומה עם דורון?

ת: נפסק שלא יוצאים נגד אף עם למלחמה בלי להציע לו שלום (רמב"ם מלכים ו א).  ואכן מאז קום המדינה ועוד לפני כן, אנחנו כל הזמן מושיטים ידינו לשלום לכל הערבים.  אם היום, הם מסכימים, כל המלחמות נפסקות. אנו אפילו נתנו להם את גוש קטיף כדורון, בשנת תשס"ה, בלי שום תמורה מהם.

ש: וצדקנו?

ת: ודאי לא.  זה חלק מארץ ישראל.  וגם אפשר לראות שזה לא הביא שלום.  אך כך היא העובדה שעשינו זאת.

ש: גם יעקב אבינו עשה זאת...

ת: אבל אמרת בעצמך שמצבנו אינו זהה לזה שלו.

ש: אבל לגופו של ענין, יש סיכוי לשלום?

ת: לצערנו לא.  כלומר  בטווח נראה לעין.  הליברלים המגדירים את עצמם כשוחרי השלום, הם אנשים טובים, שכמובן גם מתגייסים לצה"ל – אבל הם חושבים בטעות שהערבים בעזה טובים כמותם.

ש: אין אנשים טובים בעזה?!

ת: ודאי יש הרבה.  אבל לא הם השולטים.  מי ששולט זה חמאס, והם אנשים רעים, וגם רעים לערבים אחרים.

ש: במה הם רעים?

ת: הם רוצים למחוק מדינת ישראל, לא רק יהודה ושומרון, אלא כל המדינה שלנו, להקים שם מדינה  מוסלמית שלהם.

ש: ולא בכל העולם כמו הג'יהד?

ת: יותר מאוחר, אך בשלב זה, רק במדינתנו.  הם לא רק אנטיציונים, הם גם אנטישמים, עוסקים  בדמוניזציה של היהודים בכל כלי התקשורת, מזכירים את פרוטוקול זקני ציון המזוייף על התוכנית כביכיול של היהודים להשתלט על העולם כולו,  מכחישים את השואה, מסבירים שאללה ריכז את עם ישראל במדינתו כדי שיהיה קל להשמידו...

ש: הבנתי, הבנתי.  אין עם מי לדבר.  והליברליים לא מבינים את זה?

ת: לפעמים אדם הוא שבוי דמיון.  הם חושבים שדי להיות טובים איתם והכל יבוא אל תיקונו.  כמו שהחרדים סוברים שדי לעבוד את ד' והכל יסתדר ואין צורך ללכת לצבא.

ש: אם כן, נשארת לנו רק האפשרות השלישית: מלחמה. זה מצער.

ת: עכשיו אתה מבין למה אנשים טובים בורחים לדמיונות.  נכון, מלחמה אינה אידיאל.  האידיאל הוא: "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות.  לא ישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב ד).  אבל זה לא למחר.  הרשעים כמו חמאס אינם מבינים אלא שפת החרב.  עיין אגרת מרן הרב קוק על מוסר ומלחמות (מאמרי הראיה 508).

ש: לפי זה, אין פתרון אחר אלא לכבוש מחר את עזה ולחסל את כל החמאס?

ת: עוד לא.  אנחנו  צבא הגנה לישראל ולא צבא התקפה לישראל.  אנו חייבים להשקיע כל כוחנו כדי לבנות את מדינתנו, ובצבא לעשות רק את המינימום ההכרחי.

ש: מה אותו מינימום הכרחי?

ת: איניני יודע את סודות המדינה והצבא.

ש: אבל אמירה זו: צבא הגנה לישראל, רק הגנה, נראית אמירה חלשה.

ת: לא.  היא חזקה מאוד, גדולה מאוד, מוסרית מאוד.  אין לך יותר מוסרי ממלחמת הגנה. ולכן אין לך יותר חזק ממלחמת הגנה.

ש: לא היינו רוצים קידוש השם יותר גדול?!

ת: צה"ל, כמו שהוא היום הוא קידוש השם גדול!  קידוש השם עצום!  חילול השם זה מה שקרה לי כשהייתי תינוק מתחבא עם הוריי כדי לא להגיע למחנה השמדה.  זה חילול השם.

ש: הרב מקבל פיצויים מהגרמנים?

ת: כן.  300  יורו לחודש.  אני משתמש בהם כדי להוציא לאור ספרי קודש, זה קידוש השם להשתמש בכספם לזה.  אך באמת, זה לא כספם, זה החזר חלקי קטן מהכסף שהם גנבו מאיתנו.  אבל מלחמת הגנה נגד כל מיני רוצחים היא קידוש השם.

ש: הלזה ייקרא גאולה, שיש מלחמות!

ת: בדיוק.  כך כתוב בגמרא מגילה יז שמלחמות הם גם אתחלתא דגאולה.  כמובן נקוה שתהיינה פחות ופחות מלחמות.

ש: ובסיכום.  מהי מלחמת הגנה?

ת: מלחמה בלית ברירה, כדי להגן על עמנו ועל ארצנו.