סוף סוף חוק הלאום

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: חוק הלאום שנחקק זה עתה מעורר מחלוקת...

ת: איני יודע אם באמת יש מחלוקת, שהרי מי שמחליט זהו עם ישראל ולא פוליטיקאים או משפטנים.  ויש לבדוק מה חושב עם ישראל.  על כל פנים, אם יש מחלוקת, סימן שהתקדמנו, שהרי בעבר לא היה חוק לאום, ועתה יש, אלא שיש מחלוקת.

ש: מה טוב בחוק הלאום?

ת: לא נכנס כאן לפרטים מעשיים, משפטיים, ארגוניים, אלא נדון בעיקרון: מדינת ישראל היא שלנו, היא מדינת עם ישראל, ולא מדינת עמים שונים.

ש: זה דבר פשוט.

ת: לצערנו לא לכולם זה פשוט.  יש שרוצים מדינת כל אזרחיה.  יש שרוצים לבגוד בחלקי ארץ ישראל ולתת לאויבים ועוד צרות.  ועכשיו אומרים בפה מלא: הארץ הזאת היא שלנו!  אשרינו!

ש: איך זה קרה שהיו היסוסים זמן כה רב?!

ת: על פי התאוריה של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק במאמרו תמימים נהיה בתורה ובארץ (לנתיבות ישראל א צב), זה בגלל השואה.  השואה גרמה לאומתנו זעזוע נפשי נורא, וכבר אינינו מעיזים לומר על שלנו שהוא שלנו.

ש: אמנם זו מדינת יהודית וגם מדינה דמוקרטית?

ת: קודם יהודית ואחר כך דמוקרטית.  כלומר יש מקום לדמוקרטיה אם זה רצון העם, אבל בתנאי שאין זה בניגוד לתורה וליהדות.  במאמר מוסגר, המדינה אינינה בדיוק דמוקרטית.  דמוקרטיה היא שלטון העם, אך לצערנו, מי ששולט זה שלטון, ההון, התקשורת, ועוד כל מיני גורמים כוחניים, והם יוצרים תמונת כזב אצל העם כאילו הוא השולט.  על כל פנים, לא יתכן שהדמוקרטיה תהרוס את היהדות.

ש: שאלת תם: למה זה יהרוס  את  היהדות, אם אין לנו מדינה?

ת: כי אנו לא אוסף של יחידים אלא עם, ועם הוא ישות שיש לה ארץ, ושלטון על הארץ, מה שנקרא מדינה.  אחרי ה"שבת השחורה", רבנו הרב צבי יהודה, הגדיר שהגרמנים ימח שמם רצו לחסל את עם ישראל ושהבריטים הולכים בדרכם כאשר מנסים למנוע מאיתנו להקים מדינה, שגם זה חיסול עם ישראל (לנתיבות ישראל א פד).

ש: הערבים שהפגינו מוצאי שבת פרשת ראה, הניפו דגל פלסטין וקראו סיסמאות על חיסול מדינת ישראל...

ת: אם כן אתה רואה ברור שזו כוונתם – מחיקת המדינה.  אך בחסדי ד', זה לא יעלה בידם.

ש: ובסיכום?

ת: זו ארצנו, זו מדינתנו, מדינת היהודים, המדינה היהודית.