כדאי שלכל גן יש רב גן

הרב שלמה אבינר

 

לכאורה המצאה חדשה: "רב גן"?!

לא כן.  זה ישן מכל ישן.

אך קודם כל נכיר טובה לאותו גוי גרמני אשר שמו פרידריך פרבל Friedrich Fröbel  אשר המציא את גן הילדים.  אמנם גרמני, אך לפעמים יתכן גם גרמני חסיד אומות העולם.

אבל תלמידיו, שלא ברצונו שינו את מטרת גן הילדים.

אלו עשאוהו שמרטפות, שודאי זהו חסד גדול לאמהות עניות.

ואלו הפכוהו לבית ספר קטן, לקראת כיתה א', שגם זה ודאי חשוב מאוד.

ואלו כיוונהו למסגרת חברתית, בו ילד ילמד לחיות עם חברים, לתת ולקבל.

אך הרעיון הראשוני של פרבל היה מעל כל זה: לגלות את האישיות הפנימית של הילד, לגלות את האלהי שבו.

הרי זו מטרת החינוך כפי שמסביר רבנו הרב צבי יהודה במאמרו התרבות הישראלית אשר בראשית ספרו לנתיבות ישראל חלק א: לא להכניס בילד מה שאין בו אלא לגלות מה שיש בו.  או כדברי מרן הרב קוק באגרת קע, המכונה אגרת החינוך: לעשות את האדם ישר וטוב.

ואם כך, ודאי יש צורך ברב גן. כמו שיש רב לישוב ורב לישיבה, רב בית כנסת ורב בית ספר, רב העיר ורב המדינה, כך צריך רב גן, אשר עבודתו לחבר את הילד הקטן עם רבונו של עולם.  ומלאכה קלה היא זו, כי עדיין נשמרת אצלו טבעיותו הטהורה.

ונזכור שעיקר השפעתו של האדם, אינה מה שהוא מדבר או כותב, אלא מה שהוא חי חיים של קדושה, חיים של טהרה, ומקרין אותה על הזולת, כדברי מרן הרב קוק בספרו אדר היקר, וכבר כתב זאת הרמב"ם בהלכות דעות  תחילת פרק ששי.

ולכן אנא מכל גן לפנות למען קבל רב גן.
 
אפשר לקבל מידע
www.sipoor.co.il
ולפנות :רב גן – רבנות גן ישראלית – 054-2228519