האם מפלגת נועם אוהבת את העם?

הרב שלמה אבינר

 

רבים שואלים: האם מפלגת נועם אוהבת את העם?  למה היא אוסרת ולא מתירה?

כן אוהבת.  אבל לאהוב אינו להתיר את הכל ולהכיל את הכל, ולתת לאדם להתאבד, ולאומה להתאבד.  זו לא אהבה, זו חנופה, זה אגואיזם, להיראות יפה ונחמד.  זה לא ישר, זה לא מוסרי, זו עקירת נשמה.  זו שריפת נשמה וגוף קיים.  מסרנו את הנפש בבנין הארץ, בשיבת ציון, במלחמת העצמאות, בהקמת המדינה, במלחמת ישראל, כדי שתהיה לנו מדינה משלנו, מדינה יהודית, מדינת רוח אפינו – ועתה רוצים להרוג את מדינתנו ולעשותה מדינת כל אזרחיה?!

זה תהליך עולמי של מחיקת ערכים, אין אמת, האמת תהא נעדרת, שנעשית עדרים עדרים (סוף סוטה), כל אחד עם האמת שלו, "פוסט-אמת".

כל זה נעשה ברמאות על ידי מכבסת מילים יפות, Newspeak, -  שיש לאהוב כל אדם ולהכיל כל דבר.  כך מבלבלים את הרוח השפוי של האומה.  זו צביעות שפלה, תחבולה, מניפולציה, דקונסטרוקציה התאבדותית.

זה מזכיר מחלוקת חז"ל את עשיו נראה ליעקב אבינו כתלמיד חכם או כליסטים.  תירצו שאין סתירה: ליסטים מחופש לתלמיד חכם.  וכן עתה: שחיתות במסווה של אידיאליות.

לא קשה לנבא מה עלול לצאת מכל זה.  די להביט בתמונה הכללית בעולם.  אלא אם כן נעצור זאת.

אך אין לנו נציגות בכנסת שתילחם על זה.  בשביל זה יש צורך במפלגה לא מגזרית אלא כלל-ישראלית, לא רודפת כסא או כסף, אלא שתאבק למען האמת, למען ילדינו, למען שבת וכשרות, רבנות ראשית וכותל, צבא וחינוך, גיור ומשפחה.  שתילחם למען לא יהיו ילדינו חשופים לכל סוגי התועבות הגרועות ביותר באינטרנט בכיתה ה ואפילו בכיתה ג.

את האנשים הטובים, הישרים, התמימים, הנורמליים – משתיקים ומעליבים.  העם מחכה למפלגה שלא תפחד, לא תשתוק, לא תיכנע מפני כסף או כסא, אלא תיאבק למען עמנו הבריא והטהור.