כת!  הצילו!!

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: האם יש כַתות בציבור הדתי?  מה הגדרת כת?

תשובה: כן, לצערנו.  

כתות בציבור הדתי לצערנו דומות לכתות אחרות, רק שהן משתמשות בפלטפורמה של היהדות ובדמות 'הרב', 'האדמו"ר', 'הנהגות', 'חומרות' וכדומה לצורכיהן המרושעים.

למשל, כת  המגדירה את עצמה כחסידות ואת העומד בראשה כאדמו"ר המבין בחכמת הפרצוף, החברים בה סבורים שהם  שייכים לחסידות ועובדים את ד', אך למעשה הם  מנוצלים על ידי מנהיג הכת  האדמו"ר.

כדי להגדיר קבוצה ככת צריך שיהיו בה מספר מאפיינים. קיימים כ-20 מאפיינים. ניתן לקרוא עליהם באתר של "המרכז הישראלי לנפגעי כתות".

אך נתמקד בארבעה מאפיינים: 1. בלעדיות .2. שליטה .3. ניתוק .4. הסתרה וסודיות.

1. המובן של בלעדיות הוא שטיפת מוח שאצלם כל האמת, כל הצדק, כל היושר, שהם השיא של החברה האנושית והשאר אינם אלא הבל ותוהו.

2. המובן של שליטה, הוא שראש הכת הוא רודן קשה ואכזרי, כולם חייבים לציית לו בלי לומר הגה, ואכן עם הזמן הם מפתחים תלות, ונעשים עבדים שלו.

3. המובן של ניתוק הוא התרחקות מן המשפחה, מן החברים, מן השכנים – גם ניתוק מעשי גם ניתוק נפשי (למרות שנפגשים עם המשפחה מנותקים מהם מבחינה נפשית ואין חיבור).

4. הסתרה וסודיות - מנהיגי כתות אומרים שמצווה לשקר כדי להגן עליהם. פעמים שחברי הכת לא מודעים שהם משקרים, אלא הם כביכול 'מוארים', עברו שטיפת מוח ולכן אינם רואים את הפגמים במנהיג ובקהילה שלהם.

אין זה דומה לרבי של חסידים, לאדמו"ר של חסידים.  אמנם החסיד נותן בו אמון, מאוד מקושר אליו, מאוד מעריץ אותו, אך זה מרצונו החופשי. הרבי אינו מפעיל טכניקה של השתלטות ואיננו טוען שכל שאר החסידויות הם שליחי היצר הרע.  כמובן, יש שמתנגדים לתנועת החסידות, מאז ועד הנה, אך אין זה הנושא שלנו, ועל כל פנים החסידות אינה כת במובן שהגדרנו.

אדם נשאב לתוך הכת באופן הדרגתי.  בהתחלה זה נראה תמים, נחמד, מושך, מאיר פנים.  אך זו מלכודת דבש.   לאטו האדם נסחף, ונבלע. אישיותו הפרטית נמחקת.  בכתות יש נקודת 'אל חזור' שמשם האדם נלכד בכת ולא יכול לצאת. הוא מקבל פקודות מוזרות ומציית בצורה עיוורת: לעזוב עבודתו, מה לאכול, מתי לאכול, מתי לישון, לעיתים לא ללכת לשמחות משפחתיות. הוא סופג השפלות מראש הכת, שהוא בעל אישיות אגרסיבית.  לפעמים הוא נותן הוראה להתגרש או להתחתן.

איך קורה שאדם נורמלי נשאב לשם?  פשוט מאוד: ראש הכת הוא בעל אישיות כריזמטית, הגורמת לו שעבוד והאשמה עצמית.

קשה מאוד להשתחרר מכת.  צריך הרבה גבורה, הרבה התפכחות.  אבל יש שמצליחים.  ומהם אנו יודעים מה קורה בתוך הכת.  יישר כחם.  כל הכבוד.  ד' יברך אותם. 

יש רשימות של כתות, באתר של "יד לאחים" ושל "המרכז הישראלי לנפגעי כתות".  אך אין שם כולן. אם לא מצאתם את שם הקבוצה של הקרובים שלכם תתקשרו והם יתנו לכם פרטים על הקבוצה בטלפון. מסיבות שונות יש קבוצות שהם מגדירים ככת אך לא מפרסמים באתר. זאת ועוד, כל הזמן צומחות כתות חדשות.

לכן אם יש לכם קרובי משפחה, ידידים, חברים, שכנים שמתחילים להימשך לכתות, מהר הצילו אותם לפני שיהיה מאוחר.  מסוכן.

הצילו!!