מפקחת תנ"ך או מקפחת תנ"ך
הרב שלמה אבינר
אם נכון הוא המידע שפורסם על מפקחת התנ"ך הבאה, שמערבבת דברי גויים,  דברי חילוניים, דברי בקורת -- אז לצערינו, אינה מפקחת תנ"ך אלא מקפחת תנ"ך.
אם היא טוענת שדוד מלכנו היה נואף, רוצח ומושחת שלטונית; שאסתר ומרדכי היו מתבוללים בראשיתם -- לא זה התנ"ך שעם ישראל שואף אליו כדי להתרומם על ידו.
ודאי, יש מקום לפירושים חדשים, אך בשני תנאים: ראשית ואחרית. ראשית -- אמונה שהתנ"ך הוא ממקור אלהי, שמיימי, נבואי. אחרית -- שמטרת לימודו היא לעשות אדם ישר וטוב, מלא יראת שמים, אמונה וקדושה.
כמה יפים הם סיפורי התנ"ך, כמה טהורים הם וזכים, כמה הם מקרבים לד', כמה הם מרוממים את המוסר, כמה הם מקדשים ליבו  ונפשו של האדם.