הרב הנזיר זכר צדיק לברכה: היה לא רק נזיר

 הרב שלמה אבינר

 

הרב הנזיר, הרב דוד כהן זצ"ל, תלמידו של מרן הרב קוק, היה אחד מגאוני עולם בדור הקודם.  יש רבים החיים איתנו היום הזוכרים אותו היטב.

הוא היה נזיר, אבל לא רק נזיר.  זה היה סימן לגדלות הענקית.  הוא היה אדם קדוש, עסוק תדיר במוסר ובחסידות, בתיקון מידותיו, בשבירת מידותיו, בחשבון נפש, במלחמת היצר, במאמצי שקידת התורה.  בעולמו הפנימי הגנוז, הוא השקיע כוחות נפש עצומים בעבודתו המוסרית של התעלות רוחנית הדרגתית מתמדת מתוך געגועים לד'.

רבנו הרב צבי יהודה התפעל מכך, שבלומדו באוניברסיטה, החזיק על שולחנו את תמונת ארוסתו, כדי להישאר בטהרתו הגדולה באותו עולם.

שאיפתו הגדולה של הנזיר היתה חזרת הנבואה.  כידוע יש פסקה בספר שמונה קבצים שבספר אורות הקודש צונזרה על ידי הנזיר כרצון מרן הרב קוק, בה מרן הרב כותב: מי אני ומה אני שאני חושב שחזרה בי נבואה (אורות הקודש א קנז.  שמונה קבצים ד יז).  כאשר הנזיר היה מלמד פסקה זו, היה נאנח: "אוי, אוי למה הרב קוק לא רצה שתחזור אליו נבואה?  למה?  למה?". כמובן זו עוד לא היתה המדרגה של הדור.

גם לנזיר היו הברקות של רוח הקודש.  כידוע, מרן הרב קוק היה כותב ברוח הקודש במהירות עצומה, כך שלפעמים היה מצופף כתבו בפינה של הדף או ממשיך לכתוב על השולחן, ואי אפשר היה לדעת מה הוא כתב.  הנזיר היה מתבונן ומתבונן ולבסוף משלים את המילים החסרות.  כאשר נשאל מנין לו – היה מראה אצבעו כלפי מעלה ואומר: הרב אמר לי.

כמובן,  סידור כתבי מרן הרב, אינו רק ענין של הברקות רוח הקודש, אלא חכמה עצומה של הבנה, העמקה. סידור.

כאשר הנזיר נתן שיעור, היה מכין את כל הספרים מהם רצה לצטט, ובכל ספר היה פתק בדיוק בעמוד.  הכל היה מסודר אצלו באופן מופלא – יחד עם חכמתו המעמיקה.

הוא היה ספון בתוך ביתו.  נדיר שהיה יוצא.  פעם אחת הוא נסע לתל אביב.  כאשר חזר אמר: "בפעם הקודמת שהייתי שם, היו כמה בתים, ועכשיו – עיר!  עיר!". כל כך התפעל מהגאולה שד' מביא על עמו ישראל!

הוא היה עניו בענווה עצומה.  אף פעם לא דבר קשה, אף פעם לא הרים את הקול – חוץ מפעם אחת בחייו.  היה שלב בהיסטוריה של ישיבת מרכז הרב, בו רבנו הרב צבי יהודה לא היה שבע רצון מהניהול במשרד מבחינת ישרות, לכן הוא ביקש ממרן הרב להיות הוא המנהל.  מרן הרב טען שהוא לא מתאים אך לבסוף הסכים.  אבל באמת רבנו לא היה בקיא בעניינים טכניים ורצו לסלק אותו ולמנות במקומו אדם בשם ר' ישראל שחור, שהיה בעל כשרון ובעל נסיון. אבל מרן הרב לא רצה לפגוע ברבנו.  ובאותו זמן היו שני רבי ישראל שחור, אז כדי להבחין ביניהם, כינו אותו הויכער רבי ישראל שחור, כלומר ביידיש גבוה.  ניגש אליו הנזיר ואמר לו: "אם אתה לוקח תפקיד זה מהרב צבי יהודה, אינך הויכער ר' ישראל אלא עוכר ישראל!". הוא נבהל, נסוג ולא לקח את התפקיד.  לבסוף חלקו, שרבנו הרב צבי יהודה היה מנהל רוחני, והמנהל המעשי היה הרב רענן.

אגב, כשהרב רענן, כתלמיד צעיר עלה לארץ, היה מתגורר בביתו של הנזיר. הם היו שייכים לעולמות שונים לחלוטין: הנזיר עם רוחב חכמה כולל פילוסופיה והרב רענן תלמיד ישיבה ליטאי עמקן.  אבל הרב רענן תפס היטב את גדלותו של הנזיר.  יום אחד, הרבנית אשתו של הנזיר אמרה לו: "אתה יודע, אותו בחור שישן אצלנו, מתאים לביתו של הרב קוק – כלומר הרבנית בתיה, אחותו של רבנו – לך תגיד לו".  השיב: "איני מעיז".  אבל הרבנית לחצה עליו והוא בא וסיפר למרן הרב: "יש אצלנו בחור שמתאים לבתו של הרב".  ענה מרן הרב: "אני יודע, אני יודע".

ולסיום שני סיפורי ענווה של הנזיר שראיתי אני הדל במו עיניי.

פעם הבאתי חבר אליו.  הנזיר שאל אותו: "מה הוא עושה?לחברי, אף אדם מעולם לא דיבר אליו בגוף שלישי, ולכן הוא חשב שהנזיר מתכוון אליי. אמרתי: "לא. הוא זה אתה".  שוב שאל הנזיר: "איפה הוא לומד?והייתי צריך להסביר לו עוד פעם שהכוונה אליו.  וכן כמה פעמים.  כך דיבר הנזיר אל אדם רגיל בגוף שלישי כאילו הוא רב גדול.

ועוד סיפור.  הנזיר היה נותן שיעור והרבנית אשתו היתה עוברת בחדר תוך כדי ניקוי וסידור ומעירה הערות על מה שדיבר, שהרי היתה למדנית גדולה, והנזיר היה מקבל בענווה ואומר: "נכון, נכון".  לבסוף אמרה לו: "אני הולכת לשוק".  הנזיר הגיב בחיוך: "כן, כן, יותר טוב ככה".

הוא כתב ספרים נפלאים, מלבד סידור כתבי מרן הרב, כגון קול הנבואה.

גאון עצום, צדיק עצום, עניו עצום.