הלכות חייל בהר הבית

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה:

אני שוטר משמר הגבול בעיר העתיקה וכנראה אצטרך לעלות להר הבית.  אך הרבנות הראשית אוסרת, ראיתי שלטים.  ואם מותר, באלו תנאים?

תשובה:

א.      זה צורך משום פיקוח נפש, לכן מותר לחייל או לשוטר לעלות, כמו חילול שבת כשנצרך מפני פיקוח נפש, או חיסול אויב כשנצרך משום פיקוח נפש. כמובן, סיור לימודי אסור, אך מותר סיור להכרת הגזרה.

ב.      כמה  שאפשר, עליך לטבול מראש, משום טומאת קרי, טבילה כהלכה כמו טבילת אשה. ראוי להחמיר במים חיים, וספירת שבעה נקיים, משום טומאת זיבה.

ג.       יש להסיר את כל הבגדים וכל החפצים שאינם הכרחיים שמא נטמאו בטומאת משכב ומושב, כולל טלית קטן, וכיפה לכן חבוש כובע משטרתי. ויש להעדיף בגדים סינטטיים. ואת הבגדים בהם תיכנס, הטבל מראש ולבש אם אפשר. נעליים מותרות כי נצרכות מבצעית.

ד.      יש להסתפר ולא להיות מגודל שער כדי לא להיחשב פרוע ראש וכן לסרק שערות ולסדר פיאות

 

ה.   לא לדבר שם דברי חול.

 
    ו.     בסיום התפקיד, לא להתעכב שם, אלא לצאת במהירות החוצה.

ז.     אין ענין להשאיר משימה זו לחייל חילוני, כמו שאין ענין להשאיר לו משימה של חילול שבת.  אדרבה, אתה תיזהר יותר ממנו בקדושת המקום.