האם בכלל האתיופים הם יהודים?

הרב שלמה אבינר

 [ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס להפגנות של עולי אתיופיה בזמן האחרון?

ת: הן מאוד מובנות.  יש כלפיהן גזענות, בגלל צבע עורם.  זו עובדה שאי אפשר להכחיש.  מיילדת ממוצא אתיופיה סיפרה שאשה לבנה אמרה: איני מסכימה שכושית תיגע בתינוק שלי.  לצערנו יש אנשים שלא יודעים שלנשמה אין צבע. זה נורא ואיום!

ש: הפגנות כן, אבל אלו היו הפגנות אלמיות שלא ראינו מעולם.

ת: זה לא מדוייק.  גם בעבר היו הפגנות מאוד אלימות של עדות אחרות.  זאת ועוד, אי אפשר להאשים עדה שלמה על מעשים אלימים של בודדים.  זו הכללה אנטישמית.

ש: רק רציתי לומר שאולי אותם מפגינים אלימים  אינם יהודים.  האם אין זה נכון שעולים רבים מאתיופיה כלל אינם יהודים?

ת: לצערנו זה נכון, בחלקם הם יהודים, אך בחלקם הם גויים, משלושה סוגים: פלאשמורה שהם יהודים שהתנצרו לפני 140 שנה, גויים נוצרים שהצטרפו להם לעלות, ואיחוד משפחות ואיחוד עם איחוד משפחות וכן הלאה.  כל אלה נתונים של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ש: אולי הם התנצרו אז בל כרחם כמו האנוסים בספרד?

ת: לא.  הם עשו זאת מרצונם החופשי כדי להטיב את מעמדם.

ש: ואולי בבואם לארץ הם התגיירו כתנאי לאזרחות?

ת: גיור כזה אינו גיור. לפני שנה הרבנות הראשית לישראל הודיעה: "אנחנו לא מוכנים להתנות את האזרחות שלהם בגיור, מכיוון שזהו לא גיור כן.  אם הגיור מביא לאזרחות, אז זה לא גיור.  אם אדם מתגייר בשביל אזרחות, לא בגלל שהוא רוצה להיות יהודי, זה גיור פסול.  זה חלק בסיסי בהלכות גיור.  אין הבדל אם מגיעים מרוסיה למגיעים מאתיופיה".

ש: אכן יש גם גויים רבים שעלו מרוסיה!  מה ההבדל?!

ת: אין הבדל.  זו צרה וזו צרה.  יש עתה בארץ, בערך 400,000-300,000 גויים מרוסיה, הרבה יותר מאשר גויים מאתיופיה.

ש: אבל יש בעיה, כיון שזו מצוה להעלות יהודים מאתיופיה, אז יחד איתם מסתננים גם גויים.

ת:  אכן זו בעיה. יש שם עוד יהודים ויש לסנן.

ש: אז למה ממשיכים להעלות גם גויים?!

ת: פוליטיקה.  לחצים.  הפגנות.  חנופה.  אגב, חלק מהם ממש נוצרים.  אחוז הנוצרים הולך ועולה.  יש אפילו כמרים נוצרים שעולים איתם כדי לשמש להם מדריכים.

ש: אז למה מנהיגי האתיופים היהודים האמיתיים לא צועקים?!

ת: רובם מפחדים מאותם עולי אתיופיה גויים שהם בעלי משרות חשובות במדינה. אותם גויים, הם מין ערב רב שמתחפש ליהודים ובתוכם הם לועגים לנו.  חלקם גם היו אנטישמים באתיופיה כלפי היהודים. אבל יש גם מנהיגי העדה שכן צועקים.  אך לצערנו זה לא עוזר.

ש: אבל מי מעונין שדווקא גויים יעלו לארץ?

ת: כל מיני חילוניים.  גם ארגונים גויים כגון הקרן לישראל החדשה והשגרירות הנוצרית בירושלים, שמממנים את העליה.

ש: ואם יש פלאשמורה שבאמת מתגייר בכנות?

ת: אז אין בעיה.  אחינו הוא.  אחינו הוא.  אבל הם נדירים.

ש: ובסיכום?

ת: הנחיות הרבנות הראשית: לבדוק אחד אחד מי שעולה לארץ אם הוא יהודי או לא.

ש: ומה יהיה בסוף עם כל הגויים האלה?

ת: כמו אלו מרוסיה.  או שיעזבו את הארץ או שיתגיירו באמת ובצדק.

ש: ובנתיים?

ת: להילחם בכל תוקף נגד הגזענות, ולהרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות