שו"ת פמיניזם

הרב שלמה אבינר


 

ש: על פי תורה, האיש יותר חשוב מן האשה?

ת: לא.  שניהם שווים.  שניהם נבראו בצלם אלהים, וההבדלים ביניהם, מתגמדים לעומת  המשותף.

ש: האם יש להם כשרונות זהים?

ת: לא.  אם היו זהים לא היה צורך לברוא שני יצורים שונים.  אכן הם שונים ומשלימים זה את זה.  בפירושו על פרקי אבות, המהר"ל מרבה להסביר עניין השונים  -  ואפילו הנוגדים – המשלימים.

ש: אם בתחום מסויים יש לאיש ולאשה אותם הכשרונות, יש סיבה להעדיף את האיש?

ת: לא.  אפשר לתת לאשה, בתנאי שאין זה פוגע בצניעות ובתפקידה כאם.  חוה אמנו היא אם כל חי.

ש: האם עקב תמורות חברתיות וחינוכיות, צמחו נשים יותר מוכשרות מאשר בעבר?

ת: לא.  תמיד היו נשים מאוד מוכשרות, ושאלה זו היא עלבון לנשים.  כמובן באופן כללי, גם גברים גם נשים השתכללו במשך הדורות בתחומים רבים.

ש: האם במשך הדורות, בתוך היהדות, גברים לא דכאו נשים?

ת: בודאי שכן לצערנו.  אך הם עשו זאת בשם עצמם ולא בשם התורה.  למשל בשולחן ערוך כתוב שמי שמכה את אשתו, זה מנהג גויים,  ובית דין  מכים אותו.

ש: זה נכון שתרבות המערב הטיבה לנשים?

ת: יש ויש.  זה נושא מורכב.  אך גם היום יש תופעה קשה של חפצון כלפי האשה.  אפשר לראות זאת בשימוש ביופי גוף האשה לפירסומות, כאילו זה כל האשה.  אבל יש דברים שהשתפרו.  אך, אינינו צריכים זאת, בתורה יש יותר טוב לאין ערוך.

ש: איך אפשר לטעון מדעית שאיש ואשה שונים, אם יש להם כמעט אותו רכוש גנטי?

ת: נשמות שונות.

ש: למה על פי תורה  אשה לא חייבת ללמוד תורה?

ת: כי יש כבר בנשמתה תורה באופן מובנה.  מהר"ל דרוש על התורה ד"ה ויהי  בחודש השלישי.

ש: אז אין צורך כלל בבית ספר לבנות?

ת: ודאי יש צורך.  פעם בת ספגה ולמדה מן הבית.  עתה זה לא שייך.  היא צריכה ללמוד הרבה תורה.  ואכן זמן רב, יש בית ספר לבנות, בית יעקב, מדרשה, מכללה ועוד.

ש: האם צורת לימוד תורה של אשה זהה לזו של איש?

ת: כללית לא.  כך בשולחן ערוך יו"ד רמו ו הגה.  עליה ללמוד תורה, תנ"ך, סידור, הלכה, מוסר, אמונה.  הלואי הייתי יודע עשירית ממה שיש לאשה ללמוד.

ש: יש נוסח: האיש הוא מוח, האשה היא לב. האם אין זה נוסח פוגע באשה?

ת: ודאי יש לשניהם גם מוח גם לב, השאלה היא איזה גובר.  אבל אין זה אומר שבהכרח יש לאיש יותר מוח מאשר לאשתו.  אבל יש לו יותר מוח מלב.  למשל יש לו מוח 100 ולב 90, ולאשתו יש מוח 1000 ולב 1100.

ש: אין זה עלבון לומר שיש לה לב יותר ממוח?

ת: ודאי לא.  מי אמר שמוח שווה יותר מן הלב?  אולי להיפך!  בשידוך אנו תמיד ממליצים לחפש בן זוג או בת זוג עם לב טוב.  זה הכי חשוב.

ש: יש משתמשים לגבי איש  ואשה בביטויים צורה וחומר, - אין זה מעליב?

ת: אלו מושגים אריסטוטליים, אשר שימושם לא כבשפה שלנו.

ש: האם התורה לא סוגרת את האשה בבית?  כל כבודה בת מלך פנימה?

ת: לא סוגרת, אך בהחלט זה תפקידה הראשי.  ומה יותר חשוב, לגדל נשמות, או לגדל ירקות או מחשבים?!  הזכרנו קודם את תרבות המערב.  לצערנו, היא חסמה במידה מסויימת מן האשה את תפקידה האמהי, וזה עוול לאשה.

ש: למה האיש מברך שלא עשני אשה והאשה שעשני כרצונו?

ת: מרן הרב קוק מסביר בפירושו על הסידור, שהאשה מודה על כך שהיא כרצון ד', והאיש מודה שעליו לעמול כדי להיות כרצון ד'.

ש: אם אדם לא מקבל את פירושו של מרן הרב קוק, מותר לו?

ת: בודאי.  אבל לא מרן הרב קוק המציא שיש שתי ברכות שונות אלא חז"ל וכן עוד הרבה הבחנות בין איש לאשה.  וכאמור לעיל, היסוד הוא השוויון ששניהם בצלם אלהים.

ש: אשה יכולה להיות מנכ"לית?

ת: כן.  אם הכל בצניעות.  עיין הלכות צניעות בסוף גמרא קידושין וברמב"ם ובשולחן ערוך ובקיצור שולחן ערוך קנב ח.  הכל תלוי במציאות.  יראת שמים יותר חשובה מקריירה.

ש: האם אשה יכולה ללמוד דברים עמוקים באמונה?

ת: חייבת.  אין זו מצות שהזמן גרמא.