בודאי, רוח טהרה נושבת

[חלק ג]

הרב שלמה אבינר

 

לא רק אצל נשים רוח טהרה של צניעות נושבת, אלא גם אצל גברים.  שהרי גם גברים חייבים להיות צנועים, ואפילו כשהם לבד בביתם, ואפילו בחושך, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו.  עיין שו"ע או"ח ב וקצשו"ע ג.

יותר ויותר גברים, רוח ד' נוגעת בלבבם, אינן מתרגשים כלל מרוח הפריצות הכובשת עולם, אלא מוסיפים צניעות.

מעצמם הם לובשים בגדים עם צבעים שקטים, ללא צבעים רועשים המושכים את העין, שזה ענין של גאוה כמבואר בתחילת ספר אורחות צדיקים, ולפעמים גם משום חוקות הגויים.

הם לובשים חולצות בלי כיתובים שונים, הן כיתובים של הבלים ואפילו כיתובים של פסוקים, כי הם מרגישים שפסוק צריך להיות בלב ובמעשה ולא בחולצה - מלבד הבעיה של כניסה עם פסוק לשירותים והבעיה להתפלל מאחורי אדם שיש לו כיתובים על הגב.

הם לובשים בגדים רחבים, הן חולצות, הן מכנסים, כי מעצמם מבינים דברי הש"ך הלכות אבלות שבגד צמוד לא נחשב כיסוי, שהרי צורת הגוף ניכרת.

הם חובשים כיפה גדולה, שהרי כיפה זו צניעות כדברי הרמב"ם הלכות דעות, וכיפה זו יראת שמים כדברי הגמרא שבת.

הם לא הולכים עם שער ארוך, לא בלורית קדימה, לא שער אחורה, אלא שער קצר ונחבא אל הכלים.  ולעומת זאת הם משאירים פאות, פאות ארוכות או קצרות, זה עניינו של כל אחד, אך 5 מ"מ צריך.

הם מגדלים זקן.  זקן קצרצר או זקן ארוך, זה עניינו של כל אחד, אבל זקן ודאי צריך, כי אלו הפנים הטבעיים של היהודי, מלבד הבעיה שכמעט כל הפוסקים שללו מכונת גילוח, כי נחשבת כתער.

הם מתרחקים מנשים, אפילו מאוד מאוד כדברי הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה כא, אין להם עניין בנשים, כמובן מלבד כל אחד עם אשתו.

גם במכשיר סלולרי, אינם רואים נשים, משתמשים במכשיר מסונן באופן מירבי, אבל יותר ויותר משתמשים במכשיר פשוט ללא אינטרנט והם מאוד מאושרים איתו.

אשרי העם שככה לו, אשרי העם שד' אלהיו.