רוח טהרה נושבת

 הרב שלמה אבינר

 

על אף כל היצרים הגסים שמשתלטים בעולם ואף חודרים לארצנו הקדושה, - הנה ד' לא עזב את עמו, ורוח טהרה נושבת, אצל נשים צנועות רבות, בין נשואות בין רווקות.

נשים רבות הינן לבושות באורח צנוע מאוד, ובכך זוכות לעצמן, - וגם לבעליהן, וגם לילדיהן, וגם למשפחותיהן, וגם לכל כלל ישראל וגם לכל המין האנושי.

ידוע מה שכתב הגר"א שכמו שהתבלין ליצר הרע לאנשים הוא לימוד תורה, כך התבלין נגד היצר הרע לנשים הוא הצניעות ומידות טובות (אגרת הגר"א), וכמו שמצוה לאנשים לשים כל יגיעתם בתורתנו הקדושה, כן מצוה לנשים לשים יגיעתן בצניעות, ושהמדרגה הגדולה ביותר לנשים היא הצניעות.

וב"ה, הרבה מאוד נשים, גם שלא שקראו ולא שמעו דברי הגר"א האלה, חשו מעצמן האמת העליונה הזאת, - אין זה כי אם רוח ממרום.

יום יום, נשים צדקניות לוקחות את בגדיהן הלא צנועים וזורקות אותם לפח.  ויש שנשארות עקב זה במחסור קשה של בגדים.

זורקות פאה נכרית ולובשות כיסוי ראש המכסה כל השיער.

זורקות את בגדים הצמודים – שלא נחשבים כיסוי על פי ההלכה – וקונות בגדים רחבים.

זורקות גרביים שקופות וקונות גרביים אטומות.  ורבות רבות לובשות חצאית ארוכה עד הרצפה – שכך הוא עיקר הדין.

לובשות חולצה סגורה למעלה עד הצוואר כהלכה.

זורקות בגדים עם צבעים רועשים וכל מיני דוגמאות מושכות עין ולובשות צבעים שקטים.

לא יוצאות לרחוב בתכשיטים, כי כידוע אין תכשיטים לאשה אלא לבעלה.  וכמובן, גם בין כותלי ביתן, הן מתלבשות בצניעות (עיין רמב"ם אישות טו יח ושל"ה שער האותיות ד' דרך ארץ).

גם לא נועלות נעלים המשמיעות קול דפיקה (עיין ישעיהו ג טז ומפרשים).

וכל זאת, אינן עושות בגלל איזה לחץ חברתי או סביבתי.  אדרבה הן צריכות להילחם נגד הסביבה, ששוללת ולועגת.

יש אפילו רבות שלובשות רדיד, כדי לעטוף לגמרי צורת הגוף.

כמה רבונו של עולם שמח, כמה נשמת ישראל שמחה.

אין ספק, רוח טהרה נושבת ממרומים, בחסדי ד' עלינו.