חוק הגיוס - בין חובה לכפיה

 הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

 

ש: מה דעת הרב על חוק הגיוס, הכולל סנקציות כלכלית על מי שמשתמט מהשירות בצבא?

ת: הנושא מתחלק לשני חלקים.  דבר ראשון, בודאי שלדעת התורה, כל אדם צריך ללכת לצבא.  הצבא שלנו הוא צבא עם. היציעו פעם: צבא חכם וקטן.  לא נכון!  צריך צבא חכם וגדול, וכולם צריכים ללכת לצבא.  אם אתה גר בארץ, אז אתה גם צריך לקחת אחריות על בטחון הארץ וללכת לצבא.  זה מובן מאיליו.

דבר שני, אמנם כולם צריכים ללכת אבל בכח זה לא ילך.  יש דברים שאפשר לעשות בכח כגון תשלום מיסים, אבל לגייס אדם בכח, זה לא ילך.  חייל בצבא שאין לו מוטיבציה, אינו מתפקד כמו שצריך.  כידוע, הרבה אנשים משתמטים מהצבא לצערנו.  בתל אביב, היא עיר קדושה, אבל לצערנו יש בתי ספר בהם כמעט אף אחד לא מתגייס לצבא.  איך הוא לא מתגייס?  מתחכם.  בלשכת הגיוס הוא מספר סיפורים, והחייל או חיילת שם יודעים היטב שאלו שטויות אבל מתעלמים.

לכן את הבעיה שהרבה מתחמקים מהצבא, צריך לפתור על ידי חינוך, הסברה ושכנוע.

ש: אז אתה בעד החוק, שיש לשלב חרדים בהדרגה?

ת: ודאי.  הרי ידוע, יש יותר ויותר חרדים שהולכים לצבא, כי הוקמו יחידות המתאימות להם.  ככה  לאט לאט נוצר אמון.  אבל על ידי הכפיה ירד המספר, -  אז מה הועלנו?!  לא כל דבר הולך בכח, אלא   דברים כאלה הולכים באמון הדדי.