הדם הוא אדום

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: כל פעם שיש פיגוע, לבי שותת דם. בגל הטרור הנוכחי נרצחו 40 אנשים, אנשים טובים, גברים, נשים ואפילו ילדים.  זה נורא.  איפה המדינה שלנו?  היא לא עושה שום דבר!  למה היא לא מונעת זאת?  אני מתחיל לאבד אמון בה!  אני כולי שבור ומרוסק.  מה לעשות?

תשובה: שאלה גדולה שאלת, שאלה כואבת ומכאבת.  אכן המוות היא דבר נורא, היא דבר מזעזע, או בלשון התורה דבר מטמא, מה שמתקרב ללשון מטמטם, כדברי חז"ל: ונטמאתם – ונטמטם.  אכן המגע עם המות, ואפילו שמועה על מות, גורם זעזוע נורא. 

יחד עם זה יש לדעת שלא מקבלים מדינה חינם.  יש מחיר של דם, במלחמות ובטרור שהוא גם סוג של מלחמה.  ארץ ישראל נקנית ביסורים.  יש שיר של אלכסנדר זייד מתנועת השומר: "ארשתיך לי בדם".

רבי יצחק אברבנאל מסביר שפרשת חוקת עם הטהרה ממוות, ניתנה לקראת הכניסה לארץ, כי במלחמות נופלים אנשים.

חיילי דוד היו כותבים גט על תנאי, כדי להציל נשותיהם מעגינות, שמא יפלו בקרב, ולא ידעו מה גורלם.  מי שבנה בית, נטע כרם ונשא אשה, לא יוצא למלחמה, שמא ימות, אלא נותנים לו דחיה של שנה.  הרי שבמלחמות מתים.  התורה מעולם לא הבטיחה שאיש לא ייפגע.

כמובן לא רק במלחמה ובטרור מתים.  השנה טבעו 28 אנשים.  בתאונות דרכים נהרגים 300 לשנה.  יש 400 התאבדויות לשנה ועוד 25 בצה"ל.  יש מחלות שממיתות: סרטן, מחלת לב, סוכרת, שבץ מוחי, מחלות כלי נשימה, מחלות כליה.  יש גם 8000 איש שמתים מעישון כל שנה, מתוכם שישית מעישון סביל, כלומר הבעל מעשן ואשתו מתה.  בודאי כל זה אינו מנחם.  אך לפחות חייל שמת, או אזרח שמת בטרור, שגם הוא מין חייל, אנו יודעים למה.

זה לא נכון שהמדינה לא עושה שום דבר.  סתם הוצאת שם רע וכפיות טובה נוראה.  צה"ל מוסר נפשו יומם ולילה, אבל אי אפשר לחסום טרור במאה אחוזים.  לכן נשפך דם.

הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא רוחני, הוא קדוש, הוא עליון, הוא אלהי.  אבל הוא גם פשוט, הוא גם טבעי, עד כדי מסירות נפש.  "מנין לדם שהוא אדום" שואלים חז"ל (שבת קח) ,ומרן הרב קוק מסביר שזאת "התכונה הטבעית שנתקשרה באומה לחיבת הארץ על ידי שפך הדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם מתוכה", "הדם האדום הזה... מורה על הדבקות הטבעית של מסירות נפש, הקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ... עד שכל הסיבות שבעולם לא יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה... מצד הצמידה הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלית" (עין איה שבת פרק יד אות ד).

חזק ואמץ.