עשרת הדיברות של חובת חיסון
הרב שלמה אבינר

בניו יורק נמצאו 21 מתוך 31 מקרים חדשים של חצבת בישיבות, משום שיש הורים שלא מחסנים את ילדיהם.  מדינת ניו יורק איימת לסגור את הישיבות מפני הסכנה לילדים.  הרי בשישה חודשים האחרונים, התפרצה מחלת החצבת, ופגעה עד היום ב121 קורבנות, 108 מהם ילדים מתחת לגיל 18. על כן הנה עשרת הדיברות של חובת חיסון:

א',   חייבים להתחסן משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.  "הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהן ואומר: הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות" (רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש יא ה).

ב', פוסקי הלכה אינם רופאים, אך הם אומרים שצריך לשמוע לרופאים במסירות.  אבל כאשר יש מחלוקת בין הרופאים, כגון רופאים שאומרים שמסוכן לא לאכול ביום הכיפורים לעומת רופאים אחרים הטוענים שדווקא מסוכן לאכול, אז ההלכה היא שהולכים אחרי הרוב.  כך נמצא בשולחן ערוך (או"ח סי' תריח).  כלומר הכלל, שבהלכה, אחרי רבים להטות, גם נכון לגבי רופאים.   אף הרמב"ן בספר תורת האדם, שער הסכנה, כותב שיש ללכת על פי הזרם המרכזי ברפואה.  ואותו זרם  אומר בכל תוקף להתחסן.  חיסונים הצילו ממות עשרות מיליונים, וממחלה מאות מיליונים.

ג', הרופאים שטוענים שאין צורך בחיסון הם מיעוט זניח.  

ד', הרופאים שאומרים שאדרבה חיסון מזיק, ושלמשל יש סוג חיסון שגורם לאוטיזם,  הוא זיוף מדעי שכבר הוכח.

ה', הרבנים שאומרים שלא חייבים לחסן הם דעת יחיד.  יש ללכת אחרי רוב מנין ורוב חכמה.  הג"ר יוסף שלום אלישיב פסק שחובה על ההורים לחסן ילדים בחיסונים המקובלים.

ו', חיסון אינו חוסר בטחון בד'.  בטחון בד' הוא לבטוח שד' יקיים מה שהוא הבטיח.  אבל לבטוח שד' יעשה מה שהוא יתברך לא הבטיח, זו חוצפה (רבנו אברהם בן הרמב"ם, המספיק לעובדי ד', שער הבטחון), והרי ד' לא הבטיח שלא יחלה.

ז', מה שהחיסונים הם ממקור גוי ולא ממקור ישראל,  אינו קושיה : תורה בגויים, אל תאמין, חכמה בגויים, תאמין. בעל תפארת ישראל כותב שהגוי שהמציא האפאקקענאימפפונג (חיסון נגד אבעבועות) הוא מחסידי אומות העולם (פירוש על אבות, פרק ג, בועז, על חביב אדם שנברא בצלם).

ח', אמנם במדינות מודרניות יש חירות הפרט לעשות כרצונו אם לחסן, אך לעומת זאת :א. החירות האמיתית היא לשמור תורה ומצוות.  ב.  אין לאדם חרות לסכן ילדיו שיחלו בגלל שלא חיסן אותם.  ג. הוא גם מסכן אחרים שעלולים להידבק ממנו, ויש בזה משום דין רודף.

ט', גדולי ישראל כבר פסקו שמותר לא לתת לילד בלי חיסון ללמוד בישיבה כי הוא מסכן אחרים.

י', ד' ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.