מי בת זוגו של אדם?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: צעירים וצעירות מתלבטים קשות כיצד לבחור בן זוג, ובצדק, כי זו אחת ההחלטות הגורליות בחיים.  והנה חכמים הודיעונו שיש בת קול שמכרזת בת פלוני לפלוני (סוטה ב א).  אם כן, יש פתרון פשוט, לברר מה הוחלט בשמים...

ת: אי אפשר לדעת מה הוחלט בשמים.  בשביל זה צריך נביא.  אלא זו אחריותו של האדם לבחור נכון. 

ש: בעצם למה ד' לא עושה לנו חסד זה להודיענו עם מי עלינו להתחתן?

ת: הוא שאמרנו: זו אחריות שלנו.  היא מתחילה עם בחירת בן הזוג, וממשיכה לכל אורך החיים בבנין חיים משותפים תקינים. כמו שאומרים: אין בני זוג מתאימים, יש בני זוג שרוצים להתאים.

ש: אמנם אין לנו נביאים, אבל יש לנו לאורך כל הדורות בעלי רוח הקודש.  אולי אפשר לשאול אותם?

ת: בשביל זה צריך בעלי רוח הקודש בדרגת האר"י ז"ל ואין לנו.

ש: ולא די לפנות ל"מקובלים"?

ת: לצערנו רוב המכונים "מקובלים" הינם מתחזים, לא כולם, חלילה, אלא רובם.  אבל גם אם יש מקובל אמיתי, אין זה בידו לדעת.  אם היה אפשר לאדם לברר זיווגו מפי מקובל, אז היה כתוב בשולחן ערוך אבן העזר פרק ראשון הכולל הדרכות לבחירת בן זוג לפנות למקובל. הרי היו מקובלים בכל הדורות, אז או שחכמינו הסתירו מאיתנו שאפשר לפנות למקובל לצורך זה, וזו השערה רשעית שאין לה שחר, או כפי שאמרנו אין זה שייך למקובל.

ש: אם כן יתכן שבסופו של דבר אדם יתחתן לא עם בת זוגו מן השמים?

ת: יתכן מאוד ולא יקרה כלום...

ש: אבל כתוב בגמרא (שם) שאם אדם לא מתחתן עם בת זוגו, אז קשה זיווגו כקריעת ים סוף!  כלומר הגמרא אומרת שיש סתירה, מצד אחד בת פלוני לפלוני, והכל על מי מנוחות.  מצד שני, קשה זיווגו כקריעת ים סוף.  היא מתרצת שזה בזיווג ראשון וזה בזיווג שני, כלומר נישואים ראשונים ונישואים שניים.

ת: נכון.  ויש עוד פירוש פנימי לזיווג ראשון או זיווג שני: זיווג ראשון זה מה שמתאים על פי רזי הנשמות וזיווג שני שאינו על פי רזי הנשמות.  מבואר בשער הגלגולים לאר"י ז"ל הקדמה כ.

ש: אז אני חוזר על שאלתי: זה יהיה קשה כקריעת ים סוף!

ת: לא בהכרח.  יתכן שאדם מתחתן עם בת זוגו, ובכל זאת הם רבים כל הזמן, כי כל מתנה אלהית גם הכי נפלאה אפשר לקלקל.  יש לאדם בחירה חופשית.  עיין רמב"ם שמונה פרקים פרק אחרון.  וכן יתכן שאדם יתחתן לא עם בת זוגו, ואכן בהתחלה יהיה קשה, אך אם יתאמצו ויתגברו, יבנו בית מאושר, כמו שכתוב "מושיב יחידים ביתה" (תהילים סח ז), ד' מושיב שני יחידים לא מותאמים, אך הם מצליחים לבנות יחד בית נאמן ומאושר.

ש: אבל ודאי יותר טוב הזיווג הראשון שתוכנן מן השמים?

ת: לאו דווקא.  קודם כל, אולי אותו בן זוג מת ממחלה או מתאונה או נפל במלחמה.  שנית, אולי אותו בן זוג עוד לא נולד, על פי סודות הנשמות.  שלישית, יתכן שאמנם הוא נולד ולא מת, אך החליט להיות רשע.  הרי יש בחירה חופשית.  אז מה עדיף, בן הזוג השמימי שהוא רשע, או לא בן הזוג אבל צדיק?!  הקיצור, להשאיר את הנסתרות הצידה ולבחור בן זוג בשכל ובדעת.

ש: ומה עם גמטריות של שמות בני הזוג?

ת: הבל. אין שום מקור.

ש: אך בינינו, איך עושים גמטריות אלו?

ת: פשוט מאוד. אם לבחור ולבחורה יש אותה גמטריה, מה טוב.  אם לבחור גמטריה יותר גבוהה, עוד יותר טוב, כי הם חושבים בטפשותם שאיש שוה יותר מאשה.  אבל אם חלילה הגמטריה של הבחורה יותר גבוהה, זה אסון...

ש: מענין לדעת אם נבדק עובדתית אם זה נכון.

ת: ודאי נבדק, והמסקנה הפוכה.  אצל אבותינו הגמטריה של האשה גבוהה מזו של האיש: שרה יותר מאברהם, רבקה יותר מיצחק, רחל יותר מיעקב, ציפורה יותר ממשה ועוד...

ש: נשאר לשאול העיקר: מה קנה המידה לבחור בן זוג בשכל ובדעת?

ת: הכי חשוב, מידות טובות, ובעיקר לב טוב.  עיין שולחן ערוך אבן העזר סימן א.  כשיש לב טוב, כבר יסתדרו בכל.  ולמידות טובות, יש לצרף יראת שמים. ברוך ד', יש הרבה בחורות ובחורים בישראל, עם מידות טובות ויראת שמים.  כל אלה מכונים "שדה הנבחרים".  ובתוך השדה, אין אדם מתחתן אלא עם מי שליבו חפץ.

מזל טוב.