הרפורמה ורדוקטיו אד הטלרום

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: פורסם שיתקיים בחול המועד כנס על "הבעיה הרפורמית", עקב היותה "סטיה מחוץ ליהדות על כנפי הדולר".  הרי במשך כל הדורות האנטישמים טענו שאנו משתלטים על העולם בעזרת כסף.  אוי לנו להשתמש אנחנו בטיעון אנטישמי!

תשובה: זו שיטה ידועה של סתימת פיות.  במקום לדון לגופו של עניין מתחמקים בטענה שגם אנטישמים אמרו זאת.  אם אין זה נכון שהרפורמים שהם בארץ רק 0.3% חודרים שיטתית למערכות שונות, כגון גיור, מקוואות, הרצאות בצבא, רחבת הכותל, בעזרת מיליארדי הדולרים של הרפורמים באמריקה, אין זה מוסרי להשלים עם זאת  - ללא קשר עם אנטישמיות.  ואם זה לא נכון, אז זה שקר מחפיר, -  שוב ללא קשר עם אנטישמיות.

עניין זה דומה לכשל הלוגי "אד הומינם" בלטינית Reductio Ad Hominem, שבמקום להתייחס לנאמר, מתייחסים לאומר.

זו הדוגמה של אריסטו:

1. פלוני אומר טענה מסויימת.

2. משהו מעורר סלידה אצל פלוני.

3. מסקנה:  טענתו שגויה.

במקרה שלנו יש סוג של כשל לוגי הנקרא: Reductio Ad Hitlerum:

1. פלוני אומר רעיון מסויים.

2. היטלר (או נאצים, או אנטישמים או פשיסטים או סטליניסטים) אמרו רעיון זה.

3. מסקנה: הרעיון אינו נכון.

מושג זה הופיע לראשונה אצל הפילוסוף האמריקאי ליאו שטראוס Leo Strauss בשנת תשי"א.

עוד דוגמא אמיתית:

1. פלוני מנהל מאבק נגד עישון.

2. היטלר תמך במאבק נגד עישון.

3. מסקנה: אסור להיאבק נגד עישון.

אכן זו שיטה לסלק יריב רעיוני משדה הויכוח ללא דיון עמוק, ישר ורציונלי.

ונקוה שהשואל הנכבד לא מקבל דולרים...