הוי דן כל מפלגה לכף זכות

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: קשה לקראת הבחירות, יש לי בעיה בעד מי לבחור?

ת: בעיה ידועה.  משבר של בחירהCrisis of Choice, .

ש: להיפך.  אני יודע בעד מי לא לבחור, אך איני מוצא בעד מי לבחור.  בכל מפלגה יש דברים מאוד קשים.

ת: אולי נאמר להיפך: בכל מפלגה יש דברים מאוד טובים.  כשם שיש לדון כל אדם לכף זכות, כך יש לדון כל מפלגה לכף זכות, -  לימדנו רבנו הרב צבי יהודה (לנתיבות ישראל ב רכו-רכח).

ש: אבל יש להיות איש אמת ולא סתם לחפות.

ת: נכון.  אסור לחפות.  לדון לכף זכות אינו לחפות, אלא רק לומר אמת, אבל כל האמת.  בכל מפלגה יש גם דברים טובים וגם דברים לא טובים, שהרי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.  יתר על כן, גם בצד הרע שיש במפלגה, יתכן מאוד שכוונתה לטוב.  כמובן אין זה מצדיק, אבל יש הבדל גדול בין מי שרוצה לעשות רע, לבין מי שרוצה לעשות טוב, אבל הוא מבולבל.

ש: כלומר, לדון לכף חובה הוא לא רק חיסרון מוסרי אלא גם חיסרון שכלי.

נכון.  זה גם חיסרון של אמת מציאותיות, וגם חיסרון מוסרי של מין אנוכיות גאוותנית שכאילו אצלנו כל האמת וכל הצדק וכל היושר וכל הטוב, ואצל האחרים כל השקר וכל העוול וכל הרע.  זו מידה רעה שצריכה תיקון (לנתיבות ישראל שם).

ש: אבל אם אנו מודים שבכל מפלגה יש קצת רע, אז בסיכום כל המפלגות, יש הרבה מאוד רע.

ת: וכן יש הרבה מאוד טוב, הרבה יותר.  יתר על כן, הצדדים הטובים מצטרפים, והצדדים הרעים מתבטלים.

ש: הא כיצד?

ת: אם מלמדים זכות, זה "סוד הצ'ולנט".  בשבת מצוה להתענג במזון, אך כיצד יעשו יהודים עניים שאין להם כסף לקנות מאומה.  אכן קנו בזיל הזול מזון גרוע ורעוע, שכלל לא היה  ראוי לאכילה, אך כאשר כולם התבשלו יחד כל הלילה, התקבל בצהרים מאכל שטעמו טעם גן עדן.  כך כל חלקי האומה מתבשלים יחד, ואנו מקבלים עם נפלא, עם טעם גן עדן, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים.