שו"ת דרכי לימוד

הרב שלמה אבינר

 

ש: יש לי שעה ללמוד, מה עדיף, ללמוד הרבה או ללמוד מעט ובהבנה טובה יותר?

ת: עדיף להעמיק מאשר ללמוד באופן מהיר. אבל אין אדם לומד תורה אלא במה שליבו חפץ.

ש: מה עדיף ללמוד, הלכה, גמרא או אמונה?

ת: קצת מן הכל כמו מזון גשמי מגוון. אבל כנ"ל אין אדם לומד וכו'.

ש: האם עדיף להיכנס לשיעור תורה או ללמוד בחברותא?

ת: עדיף גם וגם.  שימוש תלמידי חכמים ודיבוק חברים.

ש: אני יכול להספיק לבד הרבה יותר מאשר עם חברותא, מה עדיף?

ת: צריך חברותא, לפחות חלק מן הזמן, הלומד לבד נעשה טיפש.

ש: איך לנצל את הזמן במהלך הלימוד?

ת: להתרכז בלימוד ולא להתפזר לדברים אחרים.

ש: איך לבחור חברותא נכונה לי?

ת: בחור עם מידות טובות, יראת שמים ועוזר להעמקה.

ש: איך אני יודע שהחברותא טובה ומקדמת אותי?

ת: כנ"ל,  בשלושה אלה.

ש: האם להשקיע לקדם חברותא תקוע, או עדיף  להחליף חברותא?

ת: עדיף להחליף ובע"ה הוא ימצא מישהו מתאים לו.

ש: אני מרגיש שאין לי זמן פנוי, איך מצליחים להגיע ללמוד?

ת: מוקדם בבוקר לפני התפילה.

ש: מה הסוד להתמדה בלימוד?

ת: בהדרגה, כל יום להוסיף קצת.

ש: איך שומעים את דבר ד' אלי מתוך הלימוד?

ת: כל לימוד הוא שמיעת דבר ד'.