פרולגומנון prolegomenon לכל משא ומתן קואליציוני

הרב שלמה אבינר

 

השעה שעת מלאכת מחשבת של הרכבת ממשלה למדינתנו.  אך לעת כזאת כמו תמיד יש לזכור את הפרולגומנון, כלומר את ההקדמה ההכרחית: זו מדינה יהודית. 

תנאי זה הוא מעל כל ממשלה אפילו מעל המדינה.  הוא הוא הנותן לגיטימציה וזכות קיום למדינתנו.  הוא לפני המדינה, מעל המדינה ובתוך המדינה.  לזה ציפינו אלפיים שנה, ולזה מסרנו את הנפש בישוב הארץ, בעלייה לארץ, בהקמת המדינה, במלחמה.

למה הדבר דומה?  לחוקת ארצות הברית שהיא מעל כל החוקים.  ומה היא החוקה שלנו?  מהו הסטטוס קוו, המכנה המשותף לכולנו?  מה הוא עצם קיומנו?  מה הוא המינימום של חמצן לאוויר נשימת נשמת מדינתנו?

שבעה יסודות: משפחה יהודית, שבת יהודית, רבנות ראשית יהודית, חינוך יהודי, צבא יהודי, גיור יהודי, כותל יהודי.

יהודי אמיתי, שורשי, היסטורי, נצחי.