רכב משפחתי מעוות

 הרב שלמה אבינר

[ראיון ברדיו]

 

ש: הרב יצא נגד חברת רכבים "ניסן" בגלל פרסומת רכב משפחתי בצירוף משפחה חד מינית...

ת: לא יצאתי נגד.  יש לי דברים יותר חשובים לעשות בחיים, כגון ללמוד חומש רש"י.  אם אצא על כל דבר שאינו תקין במדינתנו, לא יישאר לי זמן ללמוד.  אלא להיפך פנו אליי בשאלה.  מה שלמדתי ואני יודע, אני משתדל לענות.

ש: למה הרב שלל?

ת: כי אורח חיים של נטיות הפוכות, הוא דבר לא תקין, לא נורמלי, לא נורמטיבי, אסור על פי התורה.  אנחנו אוהבים אותם האנשים, אך אין זו סיבה להציבם כדגל במכירת רכב.

ש: הם לא הוצבו כדגל, אלא רק צויין שהרכב גם מתאים להם.

ת: בודאי שהרכב מתאים להם.  אין צורך לציין זאת.  אלא זו דרך הפרסומת לקשר את המוצר המשווק למושג אהוב.  לכן יש בכך מתן לגיטימציה.

ש: אבל גם אנשים אלה חיים וצריכים רכב, אי אפשר למנוע מהם.

ת: מעולם אף אחד לא אמר שאסור למכור להם רכבים, ומעולם לא נמנעו מלמכור להם רכבים.  אנחנו אוהבים אותם, אבל אי אפשר לקרוא להם משפחה.  משפחה, זו אבא ואמא וילדים.

ש: גם הם בני אדם, ויש לתת להם מקום.

ת: אמרתי יותר מסגנון יבש וקר של נתינת מקום.  אמרתי שיש לאהוב אותם.  יחד עם זה אין לתת להם לגיטימציה.

ש: הם 10% מהאוכלוסיה ואי אפשר לא לתת להם לגיטימציה.

ת: לא נכון.  אלו אינם מספרים אמיתיים.  כבר דו"ח קנסי מלפני 100 שנה בערך, הוכח שניפח מספרם בנדון, בדיוק כדי ליצור לגיטימציה.  אך בעיקר המספר אינו יוצר אמת מידה מוסרית.  לו, למשל, חלילה,  %50 היו בוגדים במדינתנו, האם זה יצור לגיטימציה של הניאוף?!

ש: הם כל הזמן שומעים דילגיטימציה וזה מעליב אותם.

ת: זו שיטה הנפוצה של סתימת פיות בעזרת הפינוק הרגשי.  כאשר מביעים דעה נגד מישהו, הוא מיד טוען לעלבון, וכך אי אפשר להביע שום דעה.  אמרתי, אנחנו אוהבים אותם, אך התופעה הזאת מאוד מזיקה, ולכן מותר וחובה על אדם למחות נגדה לטובת החברה.

ש: כל הזמן?

ת: אין זו דעה פרטית שלי.  ילד קטן בכיתה א כבר למד בחומש שזה איסור חמור ותועבה.  אגב, שמה של החברה הוא "ניסן", וזהו חודש היציאה ממצרים.  התורה מזהירה לא לעשות כמעשה ארץ מצרים, וחכמינו מסבירים: אשה מתחתנת עם שני גברים, איש מתחתן עם איש ואשה מתחתנת עם אשה (מובא על ידי הגר"א בשו"ע אה"ע כ ב).  אם כן אינם יכולים לישא את השם ניסן...