עשר בעיות אצל הרפורמים

 הרב שלמה אבינר

 

א. הרפורמים אינם מאמינים בתורה שבעל פה, שהיא הגדרת היהדות הנאמנה.  לכן אינם זרם ביהדות, אלא דת אחרת מחוץ ליהדות.

ב. הם אינם מאמינים בתורה שבכתב שניתנה מן השמים.  כנ"ל.

ג. אינם מקיימים מצוות, אלא רק מעט כפי בחירתם והגדרתם.

ד. חלקם אינם מאמינים בד' כלל.

ה. מטרתם היא התבוללות בין הגויים.  לכן מה שהם מכנים עצמם יהדות מתקדמת, זהו הכיוון אליו הם מתקדמים, כפי שקרה בגרמניה וקורה עתה באמריקה.

ו. הם אינם מאמינים בגאולת ישראל, בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה ולכן מחקו אותם מן הסידור לגמרי או חלקית.

ז. הם אינם מאמינים בסגולת ישראל, בייחודו של עם ישראל, זהותו של עם ישראל.

ח. אחוז אפסי מהם עולים לארץ.

ט. הם רוצים להפגין שהם אמריקאים טובים, גם על חשבון מדינת ישראל, כגון תמיכה בעיסקת ארה"ב עם אירן, מהללים את הפסלטינאים ומבזים את הישראלים.

י. בסיכום: לא לנו הם, לא לנו.

*

אבל

א. בכל זאת אנחנו צריכים לאהוב אותם (כלומר אלה מביניהם שהם יהודים כי כ-50% הם גויים עקב נישואי תערובת), כי אנו חייבים לאהוב כל יהודי, גם רשע ופושע (מסילת ישרים סוף פרק יט).

ב. יש לקוות ולהתפלל שאלה שעלו לארץ, יחדלו ממעשיהם הרעים ויחזרו בתשובה בזכות קדושת ארץ ישראל ובזכות עם ישראל היושב בציון (עיין שם).

 

 --
שלמה אבינר--
שלמה אבינר