חוקי תחבורה - הם תורה

הרב שלמה אבינר

 

אסור לעבור על חוקי התחבורה.  איסור תורה.  לא לחגור חגורת בטיחות, להושיב ילדים אחורה מעבר למותר, לנהוג במהירות מעל המותר, לבצע עקיפה מסוכנת, לחצות פס לבן, לחצות את הכביש כאשר יש אור אדום להולכי רגל.

אסור בגלל ארבעה סיבות שכל אחת מהן מספקת.

א. דין מלך.  לממשלה יש דין מלך לגבי עניינים מסויימים, כפי שמוכיח מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן.  ובזה יש דין מלך.

ב. דינא דמלכותא דינא.  יש לציית לחוקי המדינה. למשל, הגר באנגליה חייב לציית לחוקים, ואם לא, שיעזוב את המדינה.  אמנם בארצנו לא ברור שאפשר לטעון כן, כי זו ארצנו, ואכן יש מחלוקת ראשונים אם בארץ ישראל אומרים דינא דמלכותא דינא.  אבל החתם סופר הוכיח, שלגבי חוקים שהם לטובת האדם, לכל הדעות אנו אומרים דינא דמלכותא דינא.  ומודים בזה גם רבנים חרדים, כגון הג"ר שמואל מונק בשו"ת פאת שדך, שלגבי חוקי תחבורה אומרים דינא דמלכותא דינא.

ג. תקנת טובי העיר.  מה שנציגי העיר מחליטים, מחייב את כולם, בבא בתרא ח, ומה לי נציגי העיר או נציגי המדינה.

ד. פיקוח נפש.  חוקי התחבורה אינם שרירותיים.  הם בינלאומיים ונקבעו על פי מבחן המציאות לאורך שנים.  לצערנו כל שנה נהרגים בארצנו 300 אנשים עקב תאונות דרכים, ויש עשרות אלפים פצועים קשה.  נפצע קשה, הכוונה שאינו מסתדר אף עם פרוטזה.  הגרי"י ווייס בעל מנחת יצחק פוסק שמי שנוסע בצורה מסוכנת, יש לו דין רודף.

ומעשה בתלמיד שנסע באופנוע ועבר על איזה חוק תחבורה, עצר אותו שוטר וכתב לו דו"ח.  עבר שם רבנו הרב צבי יהודה, וביקש ממנו התלמיד שידבר ללבו של השוטר.  אמר רבנו לשוטר: תן לו דו"ח!