שו"ת הלכות צניעות במעיינות

הרב שלמה אבינר


 

ש: מטיילים בארצנו הקדושה מאוד נהנים להיכנס למעיינות.  מה הם דיני צניעות במעיין?

ת: כמו בים.  אין הבדל.  זה מים וזה מים.  כמו שאסורה שחיה מעורבת בים, כך היא אסורה במעיין.

ש: ומה יהיה הדין אם הנשים נכנסות למעיין עם לבוש מלא?

ת: אין זה מועיל, כמו שאין זה מועיל בים, בגלל שתי סיבות.  קודם כל, בגלל שהבגד נדבק לגוף הן במים הן ביציאה מן המים.  ומבחינה הלכתית בגד צמוד לגוף לא נחשב כיסוי, כמו שכותב הש"ך בהלכות אבלות לגבי הלכות קריעה של אשה.

ש: ומה יהיה הדין אם ימציאו בגד שאינו נצמד לגוף, כמו שלובשת אשה שמתגיירת, שטובלת במקוה מול שלושים רבנים, ולובשת בגד מיוחד שלא נצמד?

ת: כמובן, שאלה זו אינה רק לגבי מעין, אלא גם לגבי הים.  אלא יש נימוק שני שהוא המכריע, והוא שעירבוב גברים ונשים אסור, כפי שעולה מהסוגיות סוף קידושין, וכפי שניסח הרמב"ם שגברים ונשים צריכים להתרחק מאוד מאוד, ומובא בשולחן ערוך, ואפילו בקיצור שולחן ערוך.  וברור שאם שוחים יחד בים או במעיין, זה נקרא קירוב מאוד מאוד.

ש: ומה יהיה הדין אם כולם משפחה אחת?

ת: תלוי מה הכוונה למשפחה.  אם זה אבא, אמא, בנים ובנות, אז מותר.  אבל אם יש שם דודים ובני דודים, גיסות וגיסים, זה כמו כל אדם זר, אפילו יותר חמור, כי הם רגילים זה בזה.

ש: מה צריך להיות המרחק?

ת: אכן, בזה מעיין יותר חמור מים.  כי ים הוא רחב ידיים, במקום אחר יש חוף גברים ובמקום אחר יש חוף נשים.  אבל מעיין הוא קטן, ואי אפשר לחלק אותו לשני מעיינות.

ש: ואם הוא מעיין גדול?  מה הגדר?

ת: מעיין אינו גדול.  הגדר הוא כמו שכתב הרדב"ז לגבי הליכה אחורי אשה שהיא אסורה, ונעשית מותרת אם אינו מבחין בתנועותיה.  לכן אם מרחוק רואים שיש אשה, אך לא מצליחים להבחין מי יש בדיוק שם, יהיה מותר לה בלבוש מלא.

ש: ומה יהיה הדין אם המעיין ריק, נכנסו בה נשים בלבוש מלא, ואז גברים נכנסו בפנים?

ת: אז הן צריכות לצאת.  כמובן, גברים אלה היו אמורים לא להתקרב, אך אם הן רואות שהם מתקרבים, עליהן לצאת.  וכן, אם הם לא נכנסים, אך מתיישבים שם בסמיכות.

ש: אז הנשים מפסידות בגלל שאותם גברים הם חסרי צניעות וחסרי נימוס?

ת: כן.  לצערנו  דברים כאלה קוראים בעולם הזה. אבל להיפך יהיה אותו דין, אם גברים נכנסו למעיין, ונשים מגיעות ונכנסות, אז עליהם לצאת.

ש: ומה יהיה הדין, אם הנשים אינן נכנסות, אלא רק יושבות על יד ורואות?

ת: אז מותר להם להישאר, בתנאי שהם בלבוש מלא, ולא אם הם לבושים בבגד ים או בבוקסר.

ש: למה?

ת: כי אין זה צנוע.  גם גבר חייב להיות צנוע, כי גם כשהוא לבד בחדרו, וגם בחושך, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ולפניו חשכה כאורה.  כך נמצא בשולחן ערוך בהתחלה (שו"ע או"ח ב א-ב)  ועיין משנה ברורה שם לגבי גרביים.  וגם בקיצור שולחן ערוך (ג א).

ש: אבל בים ובמקלחת, ודאי אינו חייב בלבוש מלא?

ת: נכון. כי שם זה נחשב צנוע.  אבל כאשר הוא גומר את המקלחת, עליו להתנגב ולהתלבש במהירות המירבית.  וכן כאשר הוא יוצא מן הים ויושב על שפתו, אוכל, או נח, או קורא, עליו להיות לבוש.

ש: אבל כאן מדובר שהוא במעיין, אז שם צנוע להיות בבגד ים או בבוקסר?

ת: נכון, אם יש רק גברים, אך אם יש שם נשים, אז אין זה צנוע להיות לבוש כך.

ש: ואם הוא לבוש במכנסיים אך בלי חולצה, האם זה צנוע בנוכחות נשים.

ת:  לא.  גם זה לא צנוע.