שו"ת להט"בים

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם יתכן להט"ב דתי?

ת: ודאי לא, התורה אסרה את הדבר באופן חמור מאוד וחד משמעי.  לכן, זו אידיאולוגיה נגד התורה.

ש: ומה דין אדם שיש לו נטיות הפוכות, אך מתגבר ואינו חוטא?

ת: אז הוא צדיק וגיבור, איזהו גיבור הכובש את יצרו.

ש: האם גם להט"בים נכללים באהבת ישראל?

ת: כן.  יש לאהוב כל יהודי, גם אם עובר על התורה, גם מחלל שבת, גם אוכל טרף, גם לא שומר על טהרת המשפחה וגם להט"ב.  כמובן אהבת מחלל שבת ואוכל טרף, אינו מתן אישור לחלל שבת ולאכול טרף.

ש: האם יש להציע ללהט"בים לצאת מזה?

ת: ודאי. כמובן לא בכפיה.  זו חלק מהאהבה כלפיהם לשאול אותם אם הם מעונינים לשמוע כיצד אפשר לצאת מזה, כלומר להתחתן איש עם אשה ולהיות מאוד מאושרים.

ש: ואם הם רוצים לצאת מזה, אך לא מצליחים, אז מה הפתרון?

ת: הפתרון הוא: איזהו גיבור, הכובש את יצרו, כמו לגבי מצוות רבות שבתורה, וכן לגבי כללי מוסר רבים של המין האנושי.

ש: האם גם גויים אין להם להיות להט"בים?

ת: כן.  זה קשור לשבע מצוות בני נוח.  אדם הראשון וחוה הראשונה הם אב ואם לכל המין האנושי ולא רק לעם ישראל, והם התחתנו איש עם אשה.  זאת המשפחה האנושית הטבעית והבריאה: אב ואם וכמובן גם ילדים.

ש: יש בימינו גם דתיים שחושבים שלהט"בים, זו אפשרות נורמלית?

ת: בעיה ידועה.  הרמב"ם בשמונה פרקים פרק שני מסביר שהרגלים רעים גורמים לאדם להרגיש המר מתוק ואת המתוק מר, את האור חושך והחושך אור.  גם יתכן  שהם יחשבו על אלה שאומרים שאור הוא אור וחושך הוא חושך, שהם הם הלא נורלמים, כמו ביצירה קרנף של יונסקו.

ש: יש גם רבנים שנותנים לגיטימציה ללהט"בים וטוענים שיש להם בקהילה מקום  שווה ליהודים שומרי תורה ומצוות?

ת: לא נראה שיש שאומרים כן, אך אם יש, הם דעת יחיד, בטלים ברוב מנין ורוב חכמה של כל הרבנים.

ש: ומה דינם  של גבר לבדו או אשה לבדה שרוצים ליצר להם ילד באופן מלאכותי?

ת: זו אנוכיות, בנין הנאתו על חשבון צער הילד, שלא שאלו אותו, אם הוא רוצה להיוולד יתום.

ש: אבל יש ילדים למשפחות חד הורית?

ת: נכון.  אך זה דיעבד, עקב מות, או גירושין או אונס.  אבל זה מאוד לא מוסרי ליזום זאת מראש.

ש: מה השורש העמוק של המצדיקים להט"בים?

ת: הם לא מבינים את האסנציאליזם, המהותנות, המלמדת שיש מהות גברית ומהות נשית, אלא הם בעד הבניה חברתית, קונסטרוקטיביזם או קונסטרוקציוניזם, שהכל תוצאת מהשפעות חברתיות.

ש: מה העתיד מבשר לנו?

ת: אינינו יודעים עתידות.  אך פעמים רבות קמו זרמים להרוס את המשפחה, וגרמו ייסורים רבים, אך בסוף התגברנו, והמשפחה הטבעית הטהורה נצחה.