חלום שחבר מת

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: אני חלמתי שחבר שלי מת, הוא מת, ואני המום.  מה זאת אומרת?

תשובה: זה לא אומר כלום. 

הרי כמה פעמים בחייו אדם חולם שחבר שלו מת?  לפחות פעם אחת.

כמה אדם חולם?   הרבה אך הוא זוכר חלום אחד כל לילה בממוצע.

יוצא, אם אדם חי 70 שנה, ויש בערך 300 יום בשנה, הוא חולם בערך 20,000 פעם בחייו.

כלומר, חלום אחד מתוך 20,000 שחבר מת.

כמה אנשים מתים כל יום?  אחד ל30,000.    למשל, במדינת ישראל שיש ששה מיליון אנשים מתים בכל יום מאתים.

הסיכוי שאדם יחלום שחבר מת הוא אחד ל20,000 והסיכוי שאדם ימות באותו יום הוא אחד ל30,000, יוצא שסיכוי שאדם חולם שחברו מת והוא מת הוא אחד ל600,000,000. 

כמה אנשים יש על פני כדור הארץ?  שישה מיליארד.  לכן יש עוד 10 אנשים בעולם שזה קרה להם, והשבוע - 70 אנשים והחודש - 300.

ובדידי הוה עובדא שיום אחד חלמתי שחבר שלי מת.  בבוקר בדרך לבית המרדש דפקתי על הדלת שלו.  ענה, ואמרתי: שלום, מה שלומך?  אמר: בסדר, מה בעיה?  אמרתי: אין בעיה, רציתי לשאול מה שלומך.  בערב, בדרך חזרה מבית המדרש, דפקתי על הדלת שלו.  ענה, ואמרתי: מה שלומך?  הוא אמר: מה יש, מה אתה מוטרד...

אמנם אני מכיר את החשבון, אבל הריכוך הסטטיסטי הוא פועל על השכל ולא על הרגש.

ומעשה ביהודי מהעיר וולוז'ין שחלם כי הוא נוסע בעגלתו על פני הנהר הקפוא במקום שהיה רגיל לעבור בו, לפתע קורס הקרח תחת עגלתו, העגלה נופלת לנהר והוא מוצא בו את מותו. הוא התעורר משנתו מזועזע ומיהר לספר את הדבר לגאון רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א. רבי חיים ביטל את החלום במחי יד ואמר: "'דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין' (גיטין נב א). סע לשלום!". בלילה השני חלם שוב: הנהר הקפוא קורס והוא נחנק למוות במים הקרים. כשהוא אחוז טירוף, רץ היהודי שוב לרבי חיים מוולוז'ין. גם הפעם ביטל ר' חיים את החלום בתנועת יד, ואמר: "החלומות שווא ידברו. סע!". יצא היהודי לדרכו, עבר מעל הנהר הקפוא, הקרח קרס והוא טבע למוות במים הקפואים. באו בני משפחתו בהתרגשות עצומה ובטרוניה גדולה לרבי חיים, וטענו כלפיו: מדוע ביטל כך את חלומו ונתן לו ללכת לקראת מותו? השיב להם רבי חיים: אם חז"ל קבעו כי דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים – הרי שזוהי המציאות, ומה שהקרח קרס בדיוק כשעבר שם, הרי זו תופעה שכיחה ואין לה כל קשר לחלום. ולא זו בלבד, הוסיף רבי חיים, אלא הריני מצהיר בפניכם שאילו היתה באה לפניי שאלה כזו, חלום זהה, גם כיום, לאחר מעשה – הייתי שב ומורה לנסוע (ספר 'שימושה של תורה', עובדות והנהגות לגרא"מ שך, הרב אשר ברגמן, עמ' כה-כו. וע' שם שדן בדברי התשב"ץ ב קכח). אלה לא סיפורי חסידים, אלה סיפורי 'מתנגדים'