למה הפוסקים אוסרים עלייה להר הבית כשהרמב"ם עלה?!

 הרב שלמה אבינר

                                        

ש: מדוע רוב הפוסקים בדורנו אוסרים את העלייה להר הבית, והרי הרמב"ם עצמו מספר כיצד עלה לשם להתפלל וגם קבע לו את אותו היום כיום חג (איגרת בספר חרדים)?

ת:

א.      קודם כל, זה לא רוב הפוסקים, אלא זה כמעט כל הפוסקים.  שנית, זה לא כמעט כל הפוסקים, אלא זה כל הפוסקים הגדולים, כולל הרבנות הראשית.  ויש פסק הלכה מאחרי מלחמת ששת הימים שחתומים בו כל גדולי הדור.  וגם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה אסרו.  יש שהתירו, והם רבנים שאנחנו אוהבים ומכבדים, אבל הם אינם בערך האוסרים.  כידוע בהלכה כשיש מחלוקת, אנחנו הולכים על פי רוב חכמה ורוב מנין, וזה בצד של האוסרים.

ב.      הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ו שאסור להיכנס למקום בית המקדש ומי שנכנס חייב כרת.  וכן נפסק במגן אברהם סי' תקס ובמשנה ברורה שם.  לכן הרמב"ם לא אמר: נכנסתי להר הבית,  ולא אמר: נכנסתי למקום בית המקדש.  אלא אמר: נכנסתי לבית הגדול והקדוש.  מה זה הבית הגדול והקדוש?  בית המקדש?!  אבל בית המקדש חרב!  אלא הכוונה לבית כנסת.  היה שם בית כנסת גדול וקדוש ממול הר הבית או על ידו.  עיין שו"ת ציץ אליעזר (יא טו), שהג"ר אליעזר וולדנברג מסביר כך בטוב טעם ודעת, שהרמב"ם לא נכנס להר הבית.  וכי כל גדולי הדור לא יודעים לקרוא רמב"ם?!

לכן ודאי אסור להיכנס.  זו לא המצוה שלנו.  הר הבית הוא בשביל הבית. זה ההר של הבית.  יש בית יש הר, אין בית אין הר.  כשיבוא זמן לבנות את הבית, ודאי ניכנס להר הבית.  כרגע עוד לא הגיע הזמן של הבית, ולכן לא נכנסים להר הבית.

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. 

 

ראה:

https://www.youtube.com/watch?v=vdfh0YFSK9U