מה הרב היה פוסק על הר הבית

 הרב שלמה אבינר

[ראיון ברדיו]

 

ש: הציונות הדתית פוסקת עכשיו שיש היתר - ואפילו מצוה - לעלות להר הבית.  מה הרב אומר על זה?

ת: איני יודע מי היא הציונות הדתית.  עם כל חשיבותה הציונות הדתית אינה בעלת סמכות של פוסקת הלכה אלא גדולי ישראל פוסקים הלכה.  אין הכרעה ציונית-דתית, אלא מכריעים על פי הגמרא והפוסקים.  יתר על כן, אין זו שאלה של רב פרטי זה או אחר אלא שאלה כלל-ישראלית, והלכה כלל-ישראלית שייכת לפסיקת הרבנות הראשית, השופט אשר יהיה בימים ההם.  הרבנות הראשית לישראל קבעה וקובעת ברורות איסור מוחלט להיכנס.

ש: אבל אמרו שיש שלוש מאות רבנים ציונים שחתמו שמותר לעלות על הר הבית.

ת: שלוש מאות זה לא הרבה, הרי יש עשרות אלפי רבנים ציונים.  וכאמור, אין זו שאלה של רב פלוני או רב אלמוני, אלא שאלה של הרבנות הראשית לישראל.  גם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה הורו בכל תוקף שאסור לעלות להר הבית, ואנחנו לא יותר ציונים מהם.

ש: אבל יש הרבה דתיים-לאומיים ואפילו חברי כנסת שרוצים לעלות על הר הבית?

ת: זו תופעה שולית. יש כמה אלפי יהודים שנכנסים להר הבית כל שנה, ולעומתם מיליונים יהודים שמבקרים בכותל.  אנו רואים שלא קיימת תופעה של עליה להר הבית אלא עם ישראל זורם למקום הנכון לימינו.

ש: יש חברי כנסת חרדים הקוראים לראש הממשלה לאסור על חברי כנסת לעלות להר הבית, הרב מצטרף לקריאתם?

ת: איני מצטרף לקריאתם אלא הם מצטרפים לקריאתה של הרבנות הראשית ושל כל גדולי ישראל האוסרים לעלות להר הבית.

באשר לאותם העולים הם אנשים חשובים.  אני מאוד אוהב ומעריך אותם - והם תרמו הרבה מאוד ויתרמו עוד בשביל כלל ישראל.  אבל הם עוד לא בדרגת פוסקי הלכות.  כל אחד והמקצוע שלו. נגר לא עוסק ברפואה - ורופא לא בונה גשר.

ש: ומה הרב היה פוסק על עלייה להר הבית אם הרבנות הראשית לא היתה מכריעה בעניין אלא הרב היה המכריע?

ת: אני הייתי פוסק כמו מרן הרב קוק שאסר באיסור חמור לעלות להר הבית.  הוא אמר שאנחנו עדיין לא בדרגה לעלות להר.  אין לנו כרגע מצווה לעלות להר הבית. כשיבנה בית המקדש אז נעלה להר הבית.  שאר ארץ ישראל נקנית על ידי החלוץ עם בוץ על המגפיים, הבית וההר נקנים על ידי יראת שמים וחרדת קודש.