האם הערבים הם בצלם

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס לארגון "בצלם" שדיבר באו"ם נגד מדינת ישראל על מעשי צה"ל ביש"ע?

ת: מה יש צורך להתייחס?  הרי ראש הממשלה הגיב נגד בתוקף, וכן שר הבטחון, וכן רמטכ"ל לשעבר!  סך הכל ארגון זה אינו אהוב במדינת ישראל, הן על ידי הימין, הן על ידי השמאל.

ש: נתחיל מההתחלה.  האם הערבים הם בצלם אלהים?

ת: בודאי!  כל אדם!  כתוב בפרקי אבות "חביב אדם שנברא בצלם" (אבות ג יח).  לנו יש מדרגה נוספת: "חביבים ישראל שנקראו בנים למקום".  אבל אין זה מבטל צלם אלהים של כל אדם.  אגב, בתורה לא כתוב שאדם נברא "בצלם" אלא "בצלם אלהים".  ביטוי "בצלם" לבדו חסר משמעות: בצלם מי?!  אבל אין זה הנושא שלנו.  ועיין שם בפרקי אבות באריכות בפירוש "תפארת ישראל" שבחים גדולים על צלם האלהים הכללי של האדם.

ש: אבל בתחילת ספר התניא כתוב שלאדם מישראל יש נפש אלהית ונפש בהמית, ולגויים רק נפש בהמית?

ת: קושיא ידועה.  מדובר שם בנפש ולא בנשמה.  גם להם יש נשמה אלהית.

ש: גם מרן הרב קוק כותב שההבדל בין נשמה ישראל לנשמת הגויים יותר גדול מההבדל בין נפש האדם לנפש הבהמה (אורות, אורות ישראל).

ת: אותו דבר, יש שם הבחנה בין נשמה לבין נפש.   גם מדובר שם על הכלל ולא על הפרט.  אגב, הוא מזכיר בפירוש נשמה ביחס לגויים, כלומר צלם אלהים.  כמובן, אם בא אדם בצלם אלהים להרוג אותנו, גם עליו נאמר: הבא להרגך השכם להורגו.

ש: נחזור לענייננו, מה הבעיה עם הארגון בצלם?

ת: פשוט מאוד.  אם יש בעיות במדינת ישראל, יש לפתור אותן בפנים, בינינו, ולא לכבס כביסה מלוכלכת בחוץ.  זה חילול השם.  זה מזיק למדינת ישראל.

ש: ואם מנסים לכבס בפנים וזה לא עוזר?

ת: אין זו סיבה להוציא החוצה.  צריך להתעקש לטפל בכל בפנים, בינינו.  אנחנו חברים, אנחנו ידידים, אנחנו אחים.  אנחנו לא אויבים.

ש: אז מה שהם אומרים הוא נכון, אלא הבעיה היא הפרסום החיצוני?

ת: לא בטוח שמה שהם אומרים נכון.  הרבה מחקרים טוענים שרוב דבריהם שקר.

ש: אז מודים שהמיעוט נכון?

ת: בודאי.  אנחנו לא מלאכי השרת.  גם אנחנו טועים ויש לתקן.  כמובן אין זה קל לעמוד מול אוכלוסיה ערבית ביש"ע מלאה מחבלים ורוצחים ולטפל בהם בפנצטה עדינה.  אבל אנחנו בכל זאת חייבים לעשות זאת.  תמיד יש להיות מוסרי.  אסור לעשות עוול לערבים שלא עשו שום דבר רע.

ש: אבל במלחמה כמו במלחמה?

ת: אם אנחנו מגדירים את המצב כמלחמה, אז אנו בכך מודים שיש"ע אינו מדינת ישראל.  אלא זו מדינתנו, ויש בה אנשים רוצחים רבים שיש לטפל בהם, אך אין זה מצדיק לפגוע במי שלא פשע.

ש: ואנחנו מענישים מי שפוגע סתם בערבים?

ת: כן.  כנראה יותר טוב מכל מדינה בעולם במצבים דומים.  אך לא הכל מושלם.  תמיד יש להשתפר.  ובמיוחד להיזהר לא להישחק.  במצבים כאלה יש סכנת שחיקה, לשכוח שהערבים הם אכן בצלם.

ש: אבל פעם, אחד מבכירי בצלם השווה אותנו לנאצים?

ת: סלקו אותה מהארגון.  כמובן זו אמירה של שקר והבל.  אנחנו לא לוקחים ערבים, הורגים אותם בתאי גזים ואחר  כך שורפים גופותיהם.  הבל שלא ראוי לתגובה.

ש: על כל פנים, כפי הנזק שארגון זה מסב למדינת ישראל, הוא בבחינת מוסר ורודף?

ת: כן "בבחינת" מוסר ורודף, אך לא ממש דין מוסר ורודף, שמצוה להרוג אותו.  סך הכל הם נאמנים למדינת ישראל ורוצים טובתה.  כמובן הם טועים, אך אינם שונאים את עם ישראל ומדינת ישראל.  הם חושבים שיש"ע לא שייך לארץ ישראל וישיבתנו שם היא בלתי חוקית.  בזה ודאי טועים לגמרי.  והם סוברים שאם יילחמו בגלוי נגד הפרת זכויות אדם, הם מטיבים למדינת ישראל.  ובזה הם טועים חלקית, כי יש לעשות זאת בפנים, וגם לא לשקר.  כידוע הצלמים שלהם ביש"ע הם ערבים, וזה לא יוצר אמון רב.  בנוסף לכך המימון שלהם הוא מארגוני גויים מחו"ל, חלקם נגד המדינה, וזו טעות חמורה לקבל מהם כסף.  אבל ארגון בצלם אינו נגד המדינה ונגד האומה.

ש: יש הוכחות לכך?

ת: כן.  למשל  הם  מגנים ערבים שפוגעים במתנחלים.

ש: ובסיכום?

ת: זו לא פעם הראשונה שיהודים פוגעים ביהודים.  זה עצוב מאוד.  נתפלל שיעשו תשובה.