טיל חץ 3

הרב שלמה אבינר


 

ש: שמעתי שבשבוע שעבר, למחרת ט"ו בשבט, נעשה ניסוי בטיל חץ 3.

ת: לא רק ניסוי, אלא הצלחה.  הוא פגע במטרה שהמכ"ם איתר.

ש: זו מתנת ט"ו בשבט.

ת: כן.  ודאי.  מצות ארץ ישראל מתחלקת כידוע לשלושה חלקים.  א. עלייה לארץ.  ב. ישוב הארץ.  ג. כיבוש הארץ והגנה על הארץ על ידי צבא.  אם כן, זה מתאים לט"ו בשבט, בו מתעוררת חיבת ארץ ישראל.

ש: זה טיל חדש?

ת: לא לגמרי.  הוא נוסה בהצלחה לראשונה לפני חמש שנה, ומאז היו עוד כמה ניסויים מוצלחים.  אך הפעם השתמשו בו.

ש: מה מיוחד בו?

ת: הוא מיירט טילים בליסטיים ארוכי טווח ובגובה רב, בשכבה העליונה בחלל ממעל לאטמוספירה.

ש: מה היתרון?

ת: שזה רחוק מאתנו, למשל 100 ק"מ.  ככל שמיירטים אותו רחוק,  זה יותר טוב ויותר בטוח.  גם לא יפלו אצלנו חומרי נפץ, או חומרי לחימה כימיים או ביולוגיים.

ש: וזה לא קיים בעולם?

ת: לא.  זה חדשני ברמה עולמית.

ש: נפלא!

ת: כן נפלא מאוד.  כמובן האמריקאים גם משתמשים בו ועוזרים לנו לפיתוח.  אבל זו המצאה שלנו.

כידוע ישראל בגלות נמשלה לכבשה בין שבעים זאבים (ילקו"ש דברים פרק י), וזה נס מופלא שנשארנו קיימים.  אבל שילמנו מחיר נורא.  הזאבים נשכו, שברו עצמות, קרעו את הבשר, שפכו דם לרוב.  מאז קום המדינה, הכבשה קנתה רובה, וכאשר הזאבים מתקרבים לטרוף אותנו, היא יורה עליהם ומחסלת אותם.  אז הזאבים מתרגזים: זה לא היה בתוכנית.  נכון, עונה הכבשה, אינכם יודעים שבצה"ל כל תוכנית היא בסיס לשינוי...

ש: יצאנו מן הגלות!

ת: כן, במובן הצבאי.  הגלות היא פחד מן הגויים (דברים כח סה).  עתה אנו חוזרים לגבורתנו הראשונית, כמו שאומרת רחב לשני המרגלים: "כי נתן ד' לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם" (יהושע ב ט).  עתה מתקיים בנו: "והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואים מציל" (מיכה ה ז), כמובן יש לנו עוצמה, לא רק בצבא, אלא גם בכלכלה ובפוליטיקה.

ש: איך מודדדים את זה?

ת: יש מה שנקרא "דירוג העוצמה העולמי".  אנו במקום השמיני: 1. ארה"ב.  2. רוסיה.  3. סין.  4. בריטניה.  5. גרמניה.  6. צרפת.  7. יפן.  8. ישראל.

ש: ב"ה.

ת: נמשיך לבנות את ארצנו ולהיבנות בה, בחסדי ד' עלינו.