עשרה כללים של האדם העמיד

הרב שלמה אבינר

 

עמידות נפשית או חוסן נפשי או Resilience, אינם באופנה.  האופנה היא להתבכיין, להתאונן  ולהתאמלל מול כל קושי, להיכנס לחרדה ולדכאון, לרוץ לפסיכולוג ולעובדת סוציאלית.  הקיצור, האופנה היא להיות סמרטוט.

אך אדם נקרא להיות גיבור.  האדם הנורמלי הוא גיבור ולא נשבר מול קשיים.  והנה עשרה כללים שבאים לעזרת הרוצה לשמור על עמידות נפשית.

א. לדעת מראש שבחיים יש צרות.  העולם הזה אינו גן שעשועים, אלא "גיא תלאות", כמו שכתוב בספר הישר.  אל תבוא בטענות אל רבונו של עולם, הוא לא חתם איתך חוזה ולא הבטיח לך שום דבר.

ב. לשמור על פרופורציה.  נכון שיש רע בעולם, אך הרוב הגדול הוא טוב.  עיין ניתוח רחב של הרמב"ם במורה נבוכים (ג יב).  אותו ניתוח משולש  היה גם ידוע לפילוסופים של אומות העולם.

ג. כל יום יש משברים.  יש משבר אוביקטיבי ויש משבר סוביקטיבי.  מהו משבר אוביקטיבי?  דבר שקורה בניגוד לרצונו של האדם.  אם כן, כל יום יש משברים רבים.  ומהו משבר סוביקטיבי?  הצורה שהאדם מתייחס למשבר אוביקטיבי.  האם הוא מפריז בתגובתו או לא.  בני אדם חושבים שהחיים חייבים להיות ריקים ממשברים אוביקטיבים.  שכחו מה שלמדו בכיתה א'  מה שעבר על אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה.

ד. להפוך משבר לאתגר.  כאמור, משבר הוא בניגוד לרצונו של אדם, לכן לכאורה מקטין את אישיותו.  אבל אדרבה אדם יכול להחליט להשתמש במאורע זה, כדי להתעלות ולהתחזק.  אז הוא הופך את המשבר לאתגר.

ה. להפוך אתגר לנסיון.  אתגר הוא התגברות אנושית על מצבו כדי להתעלות.  נסיון הוא דבר שנשלח על ידי רבונו של עולם לטובתנו, על אף שהוא קשה ולא נוח, אך באמת הוא כדי להביא לנו ברכה.

ו. חברים.  טוב השנים מן האחד והחוט המשולש לא במהרה יינתק.  חברים טובים יכולים לסייע בעת קושי.  לפעמים הוא עוזר לך, לפעמים אתה עוזר לו.  אתם חברים.  ואם יש קבוצה שלמה של חברים, עוד יותר טוב.  ואם יש כלל ישראל, הרי זה מעולה.

ז. שני סוגי בעיות.  אמרו הפילוסופים הסטואים: יש שני סוגים של דברים רעים.  אם אתה יכול לתקן, תתקן.  אם אינך יכול לתקן, קבל כמו שזה.

אך בשני המצבים, אין תועלת להתאמלל ולעסוק בהעלאת גרה נפשיתMental Rumination .

ח. גם חלק קטן הוא גדול.  אל תיפול בכשל הלוגי של שלילת האמצע: או הכל או שום דבר, מה שנקרא חשיבה בשחור-לבן.  יש מצבי ביניים.  אם אינך יכול להשיג כל מה שברצונך, עשה כפי מיטב יכולתך, גם זה הרבה מאוד.

ח. זריזות.  אם יש בעיות, אל תשקע באי עשייה מתוך ייאוש.  פעל, פעל, פעל.  אל תחכה שהבעיה תיפתר מעצמה.  התאמץ.  ככל שתתאמץ, האומץ שלך יגדל.

ט. בריאות הגוף.  שמור היטב על בריאות הגוף.  יש קשר בן חוסן גופני לבין חוסן נפשי.  הרומאים אמרו: נפש בריאה בגוף בריא.  Mens Sana In Corpore Sano.  ואנו אומרים : גוף בריא בשביל נפש בריאה.

י. אתה גדול.  זכור שאתה מסוגל להגיע למדרגות עליונות.  לא בכסף ולא בכח ולא בכבוד ולא ביופי, אלא בעיקר: בצדקות.  הרמב"ם כותב שכל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו (הלכות תשובה ה ב). הוא לא אמר נביא כמשה רבנו או מנהיג כמשה רבנו, אלא צדיק כמשה רבנו.  וכמובן, לא אותו סוג צדקות של משה רבנו, אלא צדיק בעולמו הוא.  זה סוד הבחירה החופשית האין סופית.