יש לי כיפה

הרב שלמה אבינר


יש לי כיפה
יום ולילה יש לי כיפה
ואני אוהב אותה.
גם במשחק כדור היא לראשי
וגם כשאני שרוע על הדשא
או כשאני שוכב על המיטה
תמיד הכיפה על ראשי.
היא אף פעם אינה מחליקה לרצפה
אם מפני שהיא גדולה
או מפני שהיא תפוסה היטב.
תמיד על ראשי כיפה
אפילו בזמן אימונים בצבא
וכמובן בעת מלחמה
כי כובע פלדה גם הוא כיפה.
היא שלי הכיפה
זו שסרגה לי אמא
או זו שסרגה אשתי אחרי החתונה.
התחלתי בה כמעט כתינוק בעריסה
ומאז מעל ראשי היא לא משה.
אני אוהב אותה
ואני גאה בה
כי עמה אני מכריז
קבל עם ועדה
שיש אלהים בארץ ובשמים למעלה
אני לא לבדי בהוויה
כי על ראשי כיפה
ומעליה - המושל בכיפה.
אפילו כאשר אני נמצא
ד' יסלח לי – במקום לא על רמה
גם שם אני חובש כיפה,
כי בכל מצב יש לי אלוה.
זאת כיפתי, הכיפה
לעולם לא אשכח אותה
תמיד תכתיר אותי, מכובדה
תבוא תמיד לידי באהבה
ועם נשיקה.