אין דבר כזה חילוני-רפורמי

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס להחלטת שר החינוך להכניס לימודי יהדות חובה בבתי-ספר הממלכתיים הלא דתיים?

ת: כשלעצמה, היא טובה מאוד. התורה לא שייכת רק לדתיים בלבד, אלא לכל כלל ישראל, ואכן יש צמאון לתורה באומה כולה, במעט או בהרבה. 

ש: אם כן, יש לשמוח ולשלוח לו יישר כח?

ת: דא עקא, שלא מלמדים שם את היהדות של עם ישראל לכל דורותיו, אלא יהדות אחרת, המצאה חדשה...

ש: כתוב שם "תרבות יהדות ישראלית".

ת: כן, זו מכבסת מילים. משתמשים בכל מיני מילים: יהדות פלורליסטית-פתוחה-הומנסטית-כלל-אנושית-דמוקרטית וכדומה, ובאמת זו רפורמיות וקונסרבטיביות.

ש: כיצד יתכן?  הרי בין החילוניים, 80% מגדירים עצמם כמאמינים ו-40% כמסורתיים, כאשר הרפורמים והקונסרבטיבים הם 1%?!

ת: יש להם הרבה כסף ממקורות שונים.

ש: האם זה לא סוג של כפיה אנטי-דתית?

ת: נכון.  אנו נגד כפיה דתית ולא פחות מזה נגד כפיה אנטי-דתית.  בזמנו, רבנו הרב צבי יהודה הצטרף ל"ליגה נגד כפיה דתית", בתנאי שישנו את השם ל"ליגה נגד כפייה מצפונית".  הם סירבו ולבסוף הוא פרש.

ש: אם כך, הכפיה הזאת האנטי-דתית היא נגד החוק?!

ת: הפילוסוף רוסו כבר תיאר את המציאות בצער רב: "העשיר מחזיק את החוק בארנקו".  או בלשון חז"ל: כסף מטהר ממזרים.

ש: אבל למה הם עושים את זה ולא נותנים לאומה לחיות בשקט כפי רצונה?

ת: גם מפחדים מהתגדלות התורה באומה, בגלל שלוש סיבות:

א.      הצמאון ללימוד תורה ולקיום מצוות הולך ומתעצם באומה.

ב.      הציבור הדתי הולך וגדל בגלל הילודה, העליה ואי ירידה. עוד כך וכך שנים רוב המדינה יהיו דתיים.  כבר עתה רוב כיתה א הם דתיים.

ג. סתם חילוניים אינם חילוניים-רפורמים אלא חילוניים-אורטודוקסים. כאשר הם  רוצים להיות במגע עם היהדות, הם מחפשים יהדות נאמנה. למשל, כשהם רואים נשים עם טליתות ותפילין בכותל, זה מגעיל אותם.

ש: אבל הם בכל זאת חילוניים?  מה יותר טוב, חילוני או רפורמי?

ת: ודאי חילוני יותר טוב.  אמרו משל: יש אדם שאינו משלם מיסים, חמור מאוד.  ויש אדם שמשלם, אבל זה מכסף מזוייף שהוא מדפיס.  זה יותר חמור לאין ערוך.  הרפורמים והקונסרביטים ממציאים יהדות אחרת.

ש: סליחה שאני שוב שואל.  לחילוניים אין כלום, אז הם לא יותר אורטודוקסים מאשר רפורמים?

ת: היהדות האוטודוקסית היא קבוצת התייחסות שלהם לחיוב או לשלילה.  לרפורמים למיניהם אין להם יחס.  יש בדיחה דומה.  בחוץ לארץ בחור הודיע לאביו האתאיסט שהוא יוצא עם בחורה נוצרית.  אביו נזף בו באופן נורא: אתה משוגע!  הרי הם עובדי עבודה זרה, יש להם שלושה אלים!  לנו היהודים יש ברוך ד' רק אל אחד, ואני כופר בו, תודה לאל!

ש: ובסיכום?

ת: אלו פרפורים-פירכוסים של הרפורמים ואנחנו עולים במסילה העולה אל ד'.