השב"כ, הנוער והרצח

 שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתיחס לרצח בדומא שיש חשש שיהודים בצעו אותו?

ת: מן היושר האנושי האלמנטרי לא לדבר על מה שלא יודעים.  בשלב זה אינינו יודעים מי ביצע רצח זה, - יהודים או ערבים.  שבעה דברים בחכם והיפוכיהם בגולם – כך כתוב בפרקי אבות.  חכם, על מה שאינו יודע, אומר: לא ידעתי.  כרגע אינינו יודעים מה שבאמת קרה שם, ואי אפשר להביע דעה על מה שלא יודעים.

ש: אבל יש כל מיני פיסות מידע שדולפות מן התקשורת ומן השכ"ב?

ש: לא קובעים הלכה על פי מידע מן התקשורת ומן השב"כ, אלא רק על דבר שהוכח בלי ספק, ראה כמה הגמרא היא מדע חמור וכמה היא דורשת הוכחות מוצקות לכל דבר, וקל וחומר בענין כה חמור כמו רצח.  ביחס לכל מיני הדלפות, יתכנו אי-דיוקים, יתכנו הגזמות, יתכנו אינטרסטים.  עדיים הדבר מעורפל.  אז נשב בשקט ונחכה.  הפטפטת הבלתי פוסקת על כל נושא וענין, היא תופעה לא בריאה ואף מזיקה שיש להיגמל ממנה.  זה הכלל, כל זמן שלא יודעים ,אי אפשר להחליט דבר.

ש: אבל אפשר לדון עקרונית אם מותר לרצוח ערבי?

ת: איני מאמין שיש אדם נורמלי בעם ישראל שמעלה שאלה כזאת.  כולנו היינו בהר סיני ושמענו לא תרצח, וזה חרות בלבנו לעד.

ש: אבל בכל זאת יש נוער שמתבטא כך שזה לגיטימי ואף מעריץ את דאעש?

ת: ידוע, אבל אין זה נושא שלנו.  זה לפסיכולוגים לטפל באנשים מופרעים.  אינינו יכולים לעשות מאומה עבור הנוער הזה.  הם אינם מקשיבים לאדם.  אפילו לרבנים שלהם, שמסיתים אותם , כבר אינם מקשיבים, כי הם חושבים שהם יודעים את הכל.  הם חושבים שהמדינה הזאת רקובה מן היסוד, ולכן יש למחוק אותה ולבנות אותה מחדש.  והם שיעשו זאת.  וכי עם נוער כזה יש עם מי לדבר?!  רק נותר להתפלל.  זה לטיפולם של פסיכולוגים.

ש: אבל יש עוד בעיה מהצד השני: טוענים שהשב"כ מתעלל בילדים עצורים?

ת: גם בעניין זה אינינו יודעים.  ועל מה שלא יודעים, לא מדברים.  יתכן שזה נכון, יתכן שלא, יתכן שהאמת היא באמצע ושיש הגזמות. אינינו יודעים.

ש: אז נגד השב"כ לא למחות?  לא ללכת להפגנות?

ת: אפשר תמיד לדבר ברמה עקרונית, שגם השב"כ חייב להתנהג על פי אמות מידה מוסריות.  אבל ודאי לא ללכת להפגנות.  כי הפגנות אלה אינן דווקא נקודתית נגד טענות עינויים של שב"כ, הן באופן עקרוני נגד השב"כ, בתור זרוע רקובה של המדינה הרקובה, - שכאמור יש להחליפה.  בודאי שגם אם יתברר, שאכן השב"כ פעל שלא כדין, מה שטרם הוברר, אין זו סיבה לזרוק עליו אבן.  יש להיזהר מהאשמות כוללות.  השב"כ עושה מלאכת קודש של הגנה על העם היושב בציון, במסירות נפש גדולה וגם בהסתכנות גדולה.  גם כאן, כמו בכל דבר, יש לראות את התמונה בכללותה.

ש: בסיכום, לפי הרב, הכל טוב, ואפשר לשבת בחיבוק ידיים?

ת: זה לא מה שאמרנו ,אלא שכל זמן שלא יודעים, אין להביע דעה.  וגם לא אמרנו שהכל טוב.  האויב הכי גדול שלנו הוא שנאת חינם, כלומר מתח ואי הבנה ושלילה בין פלגים.  בגלל שנאת חינם גלינו מארצנו אלפיים שנה.

ש: אבל עתה גאולה, סימן שנתרפאנו משנאת חינם?

ת: לא לגמרי.  אין זו גאולה שלמה, סימן שלא היתה רפואה שלמה.  אנחנו עדיין צריכים ריפוי, ובמיוחד לא להירדם בשמירה ליפול שוב באותה צרה.  צמחים טובים צריכים טיפול מרובה.  קוצים ודרדרים צומחים בעצמם.  צריך ריבוי אהבה, ריבוי לימוד זכות, ריבוי הבנה, ריבוי יחס טוב.  בזה יש להשקיע מאמצים יומם וליל.  כל הפרשיות האלה, מלבד רעתן העצמית, עוד רעה נלווית יש בהן, שהן מפלגות את האומה.  אמר מרן הרב קוק בספרו אורות ששני היסודות הגדולים של בנין האומה בארצה הם אהבה ואמונה.  ורבות חזר על זה רבנו הרב צבי יהודה.

ש: ובסיכום?

ת: זו עבודתנו עתה.  לא להתעסק בכל מיני פרשיות – שאין לנו מידע עליהן.  אלא להרבות הבנה הדדית באומה, אהבה באומה.

 --
שלמה אבינר--
שלמה אבינר