שו"ת מוזיקה בבין המצרים

 הרב שלמה אבינר

 

ש: איפה המקור של איסור מוזיקה בבין המצרים?

ת: זו הלכה כל השנה, זכר לחורבן (שו"ע או"ח תקס).  לפי הרמב"ם בתשובה (תשובות הרמב"ם הוצאת הר"י בלאו סי' רכד), אסור לשמוע גם נגינה גם שירה.  לפי השולחן ערוך (שם ג), מותרת שירה אך לא נגינה.  לפי הרמ"א (שם), מותרת נגינה מלבד על היין או השומע כל יום – כגון בימינו אדם מחובר לאוזניות כל הזמן.  עיקר הדין הוא כשו"ע אבל נהגו להקל כרמ"א.  אך בין המצרים ובין פסח לעצרת, נוהגים כעיקר הדין לא לשמוע מוזיקה (שו"ת אגרות משה או"ח א קסו.  שו"ת יחוה דעת א מה. ו לד).

ש: האם יש הבדל בין שיר עם מנגינה או מנגינה לבדה?

ת: לא.

ש: האם מוזיקה ווקאלית מותרת?

ת: מחלוקת ואפשר להקל, כלומר לשמוע, אבל לא להקה.   

ש: מה יעשה אדם שמאוד זקוק למוזיקה ובלעדה הוא סובל?

ת: מוזיקה ווקאלית.

ש: מה דין הזקוק לשמוע מוזיקה לצורך רפואי טיפולי?

ת: מותר.

ש: מה דין שמיעת מוזיקה ברדיו?

ת: גם אסורה, וכן באינטרנט, סמרטפון, מחשב וכדומה.

ש: מותר בסעודת מצוה?

ת: מחלוקת ואפשר להקל, אך רק מה שהיא באמת סעודת מצוה על פי ההלכה, ולא מוזיקה רועשת.

ש: האם מותר ללמוד מוזיקה?

ת: רק אם זה לפרנסתו ולא אם זה להנאתו.

ש: ריקודים מותרים?

ת: לא.  גם לא במסיבה של מצוה.

ש: מותר לשיר בלי מוזיקה?

ת: אפשר להקל.

ש: מותר לנגן בבית חולים כדי לשמח את החולים?

ת: לא.  רק לשיר.