שו"ת דבר חדש בין המצרים

הרב שלמה אבינר


 

ש: מותר לברך שהחיינו בין המצרים?

ת: זו חומרא.  המחמיר תבוא עליו ברכה והמיקל יש לו על מה לסמוך.  תימנים לא מחמירים.

ש: מותר שהחיינו בשבת?

ת: כן.  יש מחמירים, אך מותר.

ש: על פרי חדש שמזדמן?

ת: לברך שהחיינו. עדיף לשמור אותו לשבת, אך לא חייבים.

ש: מותר לקנות דברים חדשים?

ת: מותר עד חודש אב, שאז ממעטים במשא ובמתן.

ש: דבר המזדמן בזול באותו זמן, מותר?

ת: כן.

ש: מותר לקנות מאוורר?

ת: כן.  וכן מזגן.  וכן כל דבר הכרחי שאינו מותרות.

ש: ומה דין דבר של מצוה?

ת: מותר כגון טלית, תפילין, ספרי קודש.

ש: מותר לקנות נעלי תשעה באב?

ת: כן.  זה גם הכרחי, גם צורך מצוה.

ש: מותר לאשה לקנות בגדים צנועים, אם חסרים לה?

ת: ודאי. גם זה נחשב מצוה.

ש: מה דין תפירת בגדים חדשים בין המצרים?

ת: מותר עד חודש אב.

ש: לסרוג כיפה.

ת: כנ"ל.  וכן סריגת כל בגד.  וכן רקמה.

ש: האם מותר לתקן בגד משומש?

ת: כן.

ש: מותר להטיל ציציות?

ת: מותר.  מצווה.

ש: קורס תפירה?

ת: מותר אם מפרקים אחר כך.  וכן בקייטנות.