שו"ת בילוי בבין המצרים

הרב שלמה אבינר

ש: מותר לטייל בבין המצרים?

ת: כן.  אין מקור לאסור.  ולאנשים רבים זה הזמן היחיד האפשרי.  אבל רק עד אב, כי באב אין מרבים בשמחה.

ש: מותר לצאת לנופש ולבית מלון?

ת: כן.  כנ"ל.

ש: מה דין שחיה בים ובריכה?  יש הבדל אם כבר היה לפני י"ז בתמוז?

ת: מותר.  כמובן אם זה נפרד.  וגם אם לא היה לפני בין המצרים.  אבל רק עד אב, כי באב יש צמצום היתר רחיצה.

ש: אפשר לנטוע עצים לנוי?

ת: לא בחודש אב, אם זה מותרות.  וכן כל מיני צמחים ועציצים.  כמובן, לצורך פרנסה, מותר.

ש: וכדי לחזק את התישבות בארץ ישראל?

ת: מותר גם בחודש אב אם נצרך.

ש: אירוסין מותרים?

ת: כן.  בסעודה ושירים אך לא ריקודים ומוזיקה.  מראש חודש אב, להימנע, ואם הכרחי, אז בלי סעודה.

ש: נגינה מותרת?

ת: לא.  ולא שמיעת מוזיקה מכל סוג.  אך מוזיקה ווקאלית אפשר להקל.

ש: ריקודים?

ת: אסורים.

ש: שירה בלי מוזיקה מותרת?

ת: כן.  אפשר להתיר.

ש: מותר ללכת לסטנדאפ?

ת: אסור כל השנה משום מושב ליצים.  מותר לספר בדיחות, בתנאי שהן כשרות ובתנאי שלא מגזימים בכמות.

 

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו