גיוס בנות, אלומה ושקרים

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: ארגון אלומה שמקדם גיוס בנות הציג את הרב כתומך בו.  כיצד זה קרה?

ת: פנתה אליי מנהלת העמותה והציגה בפניי מטרה משולשת.  א. אם בת מתלבטת לאן ללכת, מפנים אותה לשירות לאומי.  ב. אם בכל זאת מחליטה ללכת לצבא, אז משכנעים אותה להצטרף לאחת היחידות יותר מוגנות עבור בנות.  ג. אם היא בצבא, עוזרים לה להחזיק מעמד.  נתנה לי משל: אם אדם לוקח סמים, אין זו סיבה להפקיר אותו, הוא אחינו, יש לעזור לו, לתת לו תרופה.  וכן אין להפקיר בת המתגייסת, אלא לעזור לה.  שלושת המטרות נראו ישרות והגנות.  אמרתי: אני אתכם, הסכמתי שיצלמו אותי לסרט שלהם והצטרפתי להרבה כנסים של אלומה, כדי לחזק בנות שמתגייסות או שכבר בצבא, לשמור על טהרה וצניעות. 

מעשה ודיברתי זמן רב ואז בת אחת שאלה אותי בתמימות: ואתה לא יכול לומר מילה אחת בעד גיוס בנות לצבא?  ואני עניתי בתמימות: לא.  אני נגד. 

יותר מאוחר, נודע לי שאלומה לא דוברים אמת. כלומר, הם בעד גיוס בנות ולא שירות לאומי.  כמובן, אם בת מעדיפה שירות לאומי הם אינם מכים אותה, אבל הם משכנעים את הבנות בכל מיני אמצעים ללכת לצבא: כנסים עבור מתלבטות, שבתות גיבוש – הכל יד ביד עם הצבא.

אז נכנסתי לאתר שלהם. בהתחלה לא נכנסתי, נתתי אמון באנשים.  והנה באתר זו המטרה המוצהרת.

יתר על כן, בנות שהתגייסו לצבא, הודו בפניי: התלבטתי בין צבא לשירות לאומי, והחלטתי להתגייס, כי באלומה אמרו לי שאתה בעד גיוס בנות.

כמובן איני יודע באיזה סגנון אמרו לה זאת, אז שתי העובדות האלה עברו כל גבול.  וביקשתי: אנא הורידו אותי מהסרט שלכם וגם לא אשתתף יותר בכנסים שלכם, כי אתם משתמשים בי באופן מנוגד לאמת.

יום אחד באו אליי המנהלת והקצח"ר, קצין חינוך ראשי של צה"ל ואמרו לי: אתה מדבר נגד גיוס בנות שזה לא טוב ולא צנוע, אך חשוב מאוד שתתגייסנה.  עבדו קשה לשכנע אותי.

כמובן לא הצליחו.  וכי ההתנגדות היא המצאה שלי?!  כל חכמי ישראל הגדולים שוללים בכל תוקף!  אין מקומה של בת בצבא.  בת היא חשובה מאוד, אך לא שם.  עמלו לשכנע אותי.  השבתי שאני משוכנע מן ההיפך ושזה מזיק.  יצאו מאוד מאוכזבים.  כמובן אמרתי להם שלום בנימוס רב.

אחר כך שוב שינו מן האמת ופרסמו שלא באו לשכנע אותי אלא כדי לשמוע את דעתי.  מכבסת מילים.

שלוש פעמים שינו מן האמת: א. הציגו עצמם בצורה לא נכונה.  ב. הציגו לבנות היפך ממה שאני אומר.  ג. טענו שאני הוא המשקר ושלא באו לשכנע אותי, אלא לשמוע מה אני חושב.  וכי מה שאני חושב הוא סוד גדול וקצח"ר צריך לטרוח לבוא אלי עבור זה?!

ש: שלוש פעמים הונו את הרב?

ת: פעם ראשונה הונו אותי.  פעם שנייה הונו בנות על פי מה שהבנות סיפרו לי.  פעם שלישית הונו את התקשורת לגבי הפגישה.

ויותר מאוחר, ראיתי שעשו אותו דבר לנווטת תמר אריאל זכרונה לברכה.  הם מציגים אותה שהיא בעד גיוס בנות, וידוע שזה לא נכון.  אדרבה היא שכנעה בנות רבות לא ללכת לצבא אלא לשירות לאומי.  היא בעצמה הלכה לצבא בגלל שיקול אישי יוצא דופן.

ש: גם עשתה שירות לאומי קודם.

ת: כן, שנתיים.  אחר כך הלכה לצבא בגלל שיקול אישי.  פה לא נדון בשיקול שלה אם הוא נכון, אך תמיד אמרה שאינה דגם לחקוי.  עשו לה מה שנקרא "גונב איש ומכרו", גנבו את אישיותה וסלפו אותה, כדי לאסוף כסף ולשכנע בנות.  אנו מבינים שיש אנשים שדעתם היא ששירות צבאי לבנות הוא טוב, אך להשתמש עבור זה בשקרים, זה כבר דבר אחר.  יש לדעת: גם מי שיש לו מטרה טובה אך משתמש בשקרים, לבסוף זה יתפוצץ וזה יקרוס.

לפחות אני יכול להכחיש.  אבל היא בעולם הבא ואינה יכולה להתגונן: אתם משקרים בשמי.  מה שעושים לה יותר חמור ממה שעשו לי.

ש: לעולם אסור לשקר?

ת: נכון.  קודם כל אסור לשקר. ודאי מי שעובד כמרגל, מותר לו לשקר לאויב.  אבל בתוך האומה אסור לשקר.  אנחנו חברים, אנחנו אחים.  קל וחומר בעניינים צבאיים אסור לשקר.  אדם בא לצבא, מוסר נפשו, מסתכן עבור עם ישראל – משקרים לו?!  שקר אינו מוסרי, שקר ביחס לצבא אינו מוסרי בריבוע.

ש: זו לצערנו אופנה לסלף אישיותם של אנשים: הרמב"ם הוא תלמיד אריסטו, הרמח"ל הוא איש תאטרון.  ככל שהאישיות מורכבת ועמוקה, יותר קל לזייף אותה.  כך הופכים את תמר אריאל לסמל גיוס בנות, בניגוד למה שתמיד שכנעה לא להתגייס. 

ש: במצב כזה מה אפשר לעשות?

ת: כיון שהיא לא פה להתגונן, מצוה גדולה להפיץ ברבים מה הייתה באמת.  לאסוף עדויות – והן לא חסרות.  להסביר שהיא הייתה ההיפך ממה שמציגים.  אגב, בצבא, היא שמרה נגיעה ולא הושיטה יד לגבר.

ש: ולהורים המסכנים שלה, שמבכים את אבלה, יש זכות להציג את אישיותה באופן בו רוצים?

ת: עד גיל בר מצוה, ההורים הם בעלים על ילדיהם.  אחר כך הבן והבת הם שמחליטים על דרכם.  נכון שלפעמים הורים מאוד מאוכזבים שצאצאיהם אינם הולכים בדרכם, אבל בכל זאת הם אינם רכוש הפרטי שלהם, ועליהם להיות מאושרים שהילד שלהם, בא לאוויר העולם ועושה דברים טובים.  אך כאמור, הם אינם רכושם, ואינם יכולים לצבוע אותם כרצונם.  יש להם אישיות לעצמם.

ש: ובסיכום?

ת: היא במרומים ולא יכולה להתגונן.  לכן ודאי זו נבלה לזייף אישיותה.  זה לא לכבודה, לא לכבודו של צה"ל ולא לכבודו של עם ישראל.  יש לתקן ולהפיץ את דמותה האמיתית ולהסביר לבנות שחלילה להתגייס.

וד' יהיה בעזרנו.